IT audit a assurance

IT audit a assurance

IT audit a assurance

Tým našich odborníků dokáže nezávisle vyhodnotit zralost IT prostředí před samotným certifikačním nebo IT assurance (SOC/SOC2) auditem a poskytuje klientům rady, které vedou k souladu s osvědčenými postupy nebo konkrétními regulacemi.

Naši odborníci mají zkušenosti z řady IT projektů v různých odvětvích,
a to nejen v Česku, ale i v zahraničí. Mimo to poskytují klientům rovněž informace o tom, co regulátoři a auditoři při certifikačních auditech požadují.

Naši IT auditoři disponují znalostmi přesahujícími rovinu IT
a v oblastech, kde je nutná detailní znalost jednotlivých odvětví, má KPMG sektorové specialisty, které může do projektů zapojit.

Nabízíme pomoc zejména v následujících oblastech:

  • regulatorika a compliance
  • IT risk management
  • IT audity (včetně pre-assessment a navržení nápravných opatření)
  • IT assurance audity (SOC, SOC2)
  • business continuity & disaster recovery

Spojte se s námi