Interní IT audit

Interní IT audit

Interní IT audit

IT audit je kontrolní a konzultační činnost, která pomůže vaší společnosti identifikovat a v případě potřeby minimalizovat nebo odstranit rizika a neefektivní používání informačních technologií. Může být realizován formou outsourcingu či co-sourcingu.

Naši odborníci disponují certifikacemi v různých oblastech IT (CISA, CRISC, BCM, CIPP/E, ISMS Lead Auditor, ITIL aj.) a postupují podle zavedených auditních programů pokrývajících nejnovější rizika. Finální postup vždy přizpůsobují individuálním potřebám dané společnosti.

Interní IT audit může být zaměřen na jednu nebo více z následujících oblastí:

  • audit přístupových práv
  • řízení programových změn
  • řízení incidentů
  • zálohování
  • business continuity & disaster recovery planning
  • audit bezpečnosti
  • audit souladu s vybranými regulatorními požadavky (např. GDPR, zákon o kybernetické bezpečnosti, obezřetnostní vyhláška České národní banky)
  • audit poskytovatele IT outsourcingu
  • audit migrace dat a systémů
  • komplexní audit klíčových IT procesů

Spojte se s námi