close
Share with your friends

Poradenství v oblasti IT

Poradenství v oblasti IT

Řídíme IT rizika, orientujeme se v regulacích a standardech a umíme propojit znalost financí a podnikových procesů se světem IT.

Řídíme IT rizika, umíme propojit znalost financí a podnikových procesů se světem IT.

Rostoucí využívání informačních technologií přináší společnostem nejen úspory a konkurenční výhody, ale i nové výzvy. Není snadné držet krok s hrozbami, riziky a regulatorními požadavky. Interní IT odborníci jsou často vytíženi rutinními úkoly a nemají dostatek kapacit a znalostí se jim věnovat.

Za pomoci osvědčených přístupů, nástrojů a technik pomáháme identifikovat a vyhodnotit rizika spojená s oblastí IS/IT. Analyzujeme data, která informační systémy produkují, a navrhujeme a zavádíme vhodná nápravná opatření a možnosti optimalizace. Jsme si vědomi, že zvláště z pohledu IS/IT je prostředí každé společnosti velmi rozdílné. Naši odborníci proto disponují certifikacemi v různorodých oblastech (CISA, CRISC, ITIL, Prince2, CISM, CISSP) a spolupracují na maximálně individuální bázi.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka