Outsourcing a co-sourcing interního auditu

O nás

V řadě společností požadují statutární a dozorčí orgány ujištění o fungování systému řízení rizik a vnitřních procesů, avšak s ohledem na velikost firmy není výhodné zřizovat stálý útvar interního auditu.

V těchto případech poskytujeme plný outsourcing této činnosti šitý na míru oboru a velikosti vaší společnosti.

Současně nabízíme i částečný outsourcing, tzv. co-sourcing, který vašemu týmu interního auditu umožní využívat naše znalostní zázemí, kapacitní podporu a moderní metodické postupy.

Poskytneme vám naše specialisty podle konkrétních požadavků v rámci technicky náročných auditů, ať už v oblastech IT/IS, finančních instrumentů, či při forenzním šetření, například u vašich externích poskytovatelů služeb.

Díky kombinaci znalosti vnitřních podmínek společnosti, jež mají vaši interní auditoři, a nezávislého pohledu našich odborníků budou služby interního auditu kvalitnější.