Interní audit a compliance | KPMG | CZ
close
Share with your friends

Interní audit a compliance

Interní audit a compliance

Naše služby pomáhají identifikovat nové příležitosti a vytvářet a chránit hodnotu společnosti.

Pomáháme identifikovat nové příležitosti a vytvářet a chránit hodnotu společnosti.

Neefektivní řízení rizik, chyby v nastavení procesů, nekvalitní řízení projektů, nesprávné podklady pro manažerské rozhodování – to vše může vaší společnosti způsobit významné ztráty. Identifikovat tyto problémy a navrhnout jejich nápravu pomáhá interní audit, který úzce spolupracuje s vedením společnosti.

Efektivnímu internímu auditu často brání nedostatek zkušených odborníků s odpovídajícími technickými znalostmi a nesprávně nastavené procesy. Problémem bývá také nedostatečná spolupráce s vedením společnosti, nejasná definice požadavků vůči internímu auditu a neefektivní komunikace.

Služby společnosti KPMG Česká republika mohou pomoci tyto problémy překonat a zavést takový systém interního auditu, který bude vyhovovat vašim potřebám a přinášet hodnotu.

Spojte se s námi

 

Nezávazná poptávka

 

Zadat

Kontakty