Interní audit

Interní audit

Naše služby pomáhají identifikovat nové příležitosti a vytvářet a chránit hodnotu společnosti.

Pomáháme identifikovat nové příležitosti a vytvářet a chránit hodnotu společnosti.

O nás

Neefektivní řízení rizik, chyby v nastavení procesů, nekvalitní řízení projektů nebo nesprávné podklady pro manažerské rozhodování, to vše může vaší společnosti způsobit významné ztráty.

Identifikovat tyto problémy a navrhnout jejich nápravu pomáhá interní audit, který úzce spolupracuje s vedením společnosti.

Efektivnímu internímu auditu často brání nedostatek zkušených odborníků s odpovídajícími technickými znalostmi a nesprávně nastavené procesy. Dalším problémem bývá nedostatečná spolupráce
s vedením společnosti, nejasná definice požadavků vůči internímu auditu či neefektivní komunikace.

Služby společnosti KPMG Česká republika mohou pomoci tyto problémy překonat a zavést takový systém interního auditu, který bude vyhovovat potřebám vaší společnosti.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka