Řízení rizika třetích stran

Řízení rizika třetích stran

Řízení rizika třetích stran

Nový obchodní partner nemusí představovat jen přínos, ale také finanční a reputační riziko. Prověřování třetích stran může vyžadovat zákon a je zvláště důležité tam, kde společnost vstupuje na neznámý trh. Jindy je třeba prověřit integritu a majetkové vztahy kandidátů na důležité pozice ve společnosti.

Klientům pomáháme identifikovat a minimalizovat rizika spojená
s obchodními vztahy se zákazníky, distributory, dodavateli, zprostředkovateli a dalšími protistranami. Odhalujeme skutečné vlastníky společností nebo možné střety zájmů dané vazbami zaměstnanců či vedení vaší společnosti na protistranu. 

Nalézt a vyhodnotit rizika třetích stran nám pomáhá analýza informací z veřejně dostupných zdrojů i interních databází a jejich znázornění pomocí specializovaných vizualizačních nástrojů. 

Spojte se s námi