Řízení rizika podvodů

O nás

Potřebujete si být jisti účinností kontrol a mechanismů odhalování podvodů ve vaší organizaci? S klienty úzce spolupracujeme na vyhodnocení jejich stávajících etických programů a programů zaměřených na dodržování předpisů (compliance).

Při revizi klientova kontrolního prostředí vždy vycházíme z toho, jak sám vnímá rizika podvodů, které jeho podniku hrozí, a z nejlepší praxe srovnatelných společností. Při naší práci se opíráme o bohaté zkušenosti s řízením rizika podvodů a o hluboké znalosti různých odvětví.

Díky tomu dokážeme nalézt a pomoci odstranit nedostatky ve zdrojích
a programech klienta pro boj proti podvodům, případně tyto programy pomoci klientovi zavést.