Protikorupční služby

O nás

Korupce a úplatkářství jsou pro organizace vážnou hrozbou. To platí zvláště pro mezinárodně působící společnosti, které se musí řídit nejen místními protikorupčními zákony, ale často také legislativou s nadnárodním přesahem, jako je např. americký zákon Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) a britský UK Bribery Act 2010. Následkem jejich porušení jsou vysoké pokuty, občanskoprávní odpovědnost a zničená pověst.

Naše protikorupční služby pomáhají společnosti předcházet, odhalovat a reagovat na případy korupce a úplatkářství. Klientům pomáháme navrhovat účinné protikorupční programy a kontroly, prošetřujeme obvinění z braní úplatků a korupce a doporučujeme opatření, která podobným případům do budoucna zamezí.

Součástí našich preventivních protikorupčních služeb jsou prověrky etické integrity třetích stran a protikorupční školení pro zaměstnance klientů.