Forenzně-technologické služby

Dnešní společnosti se musí vypořádat s obrovským množstvím dat, jejichž komplikovanost mohou využít k maskování stop i pachatelé podvodů.

Díky našim špičkovým forenzním nástrojům jsme téměř okamžitě schopni poskytnout vašim manažerům, poradcům či vyšetřujícím týmům smysluplné a srozumitelné informace a důkazy.

Naše služby forenzních technologií obvykle začínají odborným zajištěním a zpracováním dat.

V případě nestrukturovaných dat (např. data z počítačů či serverů) dokážeme na základě klíčových slov a filtrů rychle a efektivně protřídit velké množství souborů a následně vybrat pro podrobnou analýzu jen ty skutečně relevantní.

Ve strukturovaných datech odhalí naše datová analýza odchylky, podezřelé transakce, vazby mezi entitami nebo stopy pokusů o manipulaci s finančními výkazy, které dále podrobně prověřujeme.