Forenzně-technologické služby

Forenzně-technologické služby

Forenzně-technologické služby

Dnešní společnosti se musí vypořádat s obrovským množstvím komplikovaných elektronických dat. Nejen, že jejich správa a analýza může být značně obtížná – vzrůstající složitost firemních dat mohou využít i pachatelé podvodů, aby po své činnosti zakryli stopy.

Naše služby forenzních technologií obvykle začínají sběrem
a zpracováním dat s cílem připravit materiál, který poté podrobujeme řadě analytických testů, jimiž odhalujeme různé odchylky, podezřelé transakce, vazby mezi entitami nebo stopy pokusů manipulovat s finančními výkazy.

Díky našim špičkovým datově analytickým nástrojům jsme téměř okamžitě svým klientům schopni poskytnout smysluplné a srozumitelné výsledky. Ty mohou být v interaktivní formě prezentovány vedení, externím poradcům nebo vyšetřujícím týmům. 

Spojte se s námi