Forenzní služby

Forenzní služby

O nás

Klientům pomáháme účinně bojovat s podvody či jiným nezákonným
a neetickým jednáním. Jsme připraveni rychle a diskrétně prošetřit podezření na zpronevěru, úplatkářství nebo střet zájmů. Cílem našich služeb je nejen minimalizovat finanční ztráty, ale také zabránit nenávratnému poškození dobré pověsti klienta.

Kromě prošetřování podezření klientů či anonymních oznámení tzv. whistleblowerů nabízíme také proaktivní služby: snižujeme riziko podvodů a pro klienty prověřujeme potenciální zaměstnance a obchodní partnery z hlediska integrity. Prověřujeme také soulad s interními protikorupčními předpisy a platnou legislativou (compliance).

Rovněž radíme klientům při obchodních sporech, ať už v rámci soudního řízení, nebo arbitráže. Nezávisle a objektivně vyčíslíme vzniklou škodu (např. ušlý zisk), nebo naopak prověříme kompenzaci, kterou nárokuje protistrana. V případě potřeby vystupujeme v roli soudního znalce.

Problémy klientů pomáhá řešit tým s dlouholetými zkušenostmi
v oblasti vyšetřování podvodů a poradenství při sporech. Díky speciálním forenzním technologiím dokážeme efektivně analyzovat velká množství dat a zajistit běžně nepřístupný důkazní materiál.  

Spojte se s námi