close
Share with your friends

Compliance Management System

Compliance Management System

Compliance Management System

Firmy často řeší, co by funkce compliance měla plnit, kde je její místo ve firemní struktuře, komu by měla podléhat a jak zajistit, aby pokryla veškerá rizika.

Naše služby:

 • Nastavení role a odpovědnosti compliance oddělení či funkce compliance
 • Asistence při budování compliance týmu
 • Pomoc s přípravou compliance programu
 • Nastavení compliance agend v souladu s potřebami vaší firmy
  • Whistleblowing
  • Střet zájmů
  • Vyřizování žádostí (dle GDPR)
  • Vyřizování stížností
  • Incident management a eskalační mechanismy
  • Prevence praní špinavých peněz
 • Riziková analýza hrozeb, vyhodnocení zjištěných rizik a jejich prioritizace
 • Revize kontrolních mechanismů – zhodnocení efektivity kontrol, design a implementace nových kontrol, nastavení dokumentace a procesů spojených s agendou kontrol
 • Revize vnitřních předpisů a směrnic – nastavení efektivní evidence směrnic, příprava vzoru směrnic, nastavení procesů a dokumentace včetně přípravy směrnice o řízení vnitřní předpisové základny
 • Podpora při přípravě interního vzdělávání
 • Identifikace potřebných školení a návrh jejich struktury a obsahu
 • Určení skupin zaměstnanců, kteří mají daná školení absolvovat (compliance oddělení / zainteresovaní zaměstnanci / vedení firmy / všichni zaměstnanci)
   
Compliance management system

Compliance management system

Spojte se s námi