Compliance Health Check

Compliance Health Check

Compliance Health Check

Rychle se měnící doba, legislativní požadavky i procesy ve společnosti vyvíjejí tlak na funkci compliance. Ta by se měla neustále přizpůsobovat změnám a pravidelně aktualizovat compliance program tak, aby byla firma vždy chráněna před klíčovými riziky.

  • Máte zavedenou funkci compliance a chcete vědět, zda vás chrání před aktuálními riziky?
  • Právě jste zavedli funkci compliance a chcete si ověřit, zda je správně nastavena?

 

Naše služby:

1. Quick Scan

  • Ověříme existenci procesů, činností a dokumentace spadající do compliance
  • Identifikujeme oblasti možného zlepšení

2. Detailní analýza

  • Procesy, činnosti a dokumentaci spadající do compliance rozebereme z hlediska jejich obsahu
  • Porovnáme činnosti funkce compliance s best practice modelem vašeho podnikání
  • Provedeme gap analýzu (identifikujeme rozdíly a navrhneme řešení, jak je pokrýt)

Spojte se s námi