Služby v oblasti pojišťovnictví

Služby v oblasti pojišťovnictví

Specializujeme se na pojistněmatematické služby, disponujeme ale i odborníky na oblast procesů, regulatoriky a financí.

Specializujeme se na pojistněmatematické služby.

O nás

Naši odborníci na pojistný sektor pomáhají klientům s celou řadou problémů, od rutinních úkolů až po velké a náročné implementační projekty. Specializujeme se na pojistněmatematické služby, disponujeme ale i odborníky na oblast procesů, regulatoriky a financí.

Brzy vstoupí v platnost standard IFRS 17, který představuje fundamentální změnu pro vykazování pojistných smluv a má tak zásadní dopad na fungování pojišťoven. Dokonce zásadnější, než tomu bylo v případě zavedení regulatorního rámce Solventnost II.

Dnes se zároveň pojišťovny potýkají s konkurenčními tlaky
a potřebami vyvíjet nové, moderní produkty. Jako příklad dynamických změn může sloužit oblast datové analýzy. Ta prochází zrychleným vývojem, což ve snaze o zvýšení efektivity nutí pojistitele upravovat procesy a automatizovatelné činnosti přenechávat strojům.

Všechny výzvy, kterým dnes pojišťovny čelí, mají společného jmenovatele – potřebu profesionálů se silným technickým zázemím a se zkušenostmi z oboru. Společně s nimi pomáháme pojišťovnám tyto výzvy překonávat.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka