close
Share with your friends

Risk Consulting

Risk Consulting

Klientům pomáháme definovat strategii řízení rizik, zvolit a zavádět metody a procesy jejich sledování, a vybírat a používat vhodné nástroje.

Klientům pomáháme definovat strategii řízení rizik, zvolit a zavádět...

V oblasti řízení finančních rizik poskytujeme široké spektrum služeb. Patří mezi ně mimo jiné interní audit, který pomáhá identifikovat problémy a navrhovat nápravná opatření, a poradenství ve finančním řízení. Finančním manažerům pomáháme snáze reagovat na rychle se měnící požadavky tržního prostředí.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka