Robotizace

Robotizace spočívá ve využití inteligentních softwarových robotů. Ti vykonávají činnosti, které v minulosti mohli dělat pouze lidé, a dělají to efektivněji.

Robot pracuje v zavedených aplikacích, například ERP nebo CRM, což znamená, že ho do svých procesů zakomponujete velmi snadno. Může pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, čímž zvyšuje produktivitu. Eliminací lidské chyby zlepšuje přesnost. V neposlední řadě osvobozuje zaměstnance od ubíjejících, repetitivních úkonů a uvolňuje jim čas na kreativní práci.

KPMG vám bude nápomocná ve všech fázích robotizace. Zjistíme, které oblasti vaší činnosti jsou vhodné pro automatizaci. Pomůžeme vám získat podrobný přehled o nabízených službách a nástrojích. Připravíme podrobný investiční/business case a zvolené řešení kompletně integrujeme do vašich systémů.