close
Share with your friends

Nabízíme konkrétní řešení, která pomáhají firmám řešit typické problémy efektivity a ekonomiky provozu – nízkou produktivitu výroby, nedostatečnou flexibilitu, problémy s kvalitou nebo vysoké náklady na energie, materiál a lidskou sílu. 

factory4.0

Výroba

• Monitoring a optimalizace OEE
• Prediktivní údržba
• Vizuální kontrola kvality výroby
• Měření a optimalizace spotřeby   energií
• Digitální dvojče

logistics

Materiál a logistika

• Monitoring a optimalizace intralogistiky
• Optimalizace skladových ploch
• Optimalizace dodavatelského řetězce

employee4.0

Lidé

• Podpora a monitoring aktivit
• Robotic Process Automation
• Školení zaměstnanců v oblasti i4.0

products

Produkty

• Digitální průvodka výrobku
• Produkt jako služba (Product-as-a-Service)