close
Share with your friends

Strategie & business model

Problémy a výzvy
Absence komplexní strategie pro i4.0
Obchodní model neodpovídá příležitostem i4.0
Není zřejmé, která oblast i4.0 přinese největší užitek


Nabízíme
Posouzení vyspělosti podniku z hlediska i4.0
Vytvoření strategie a digitální „roadmapy“
Definování business modelu & ROI

Technologie & systémy

Problémy a výzvy
Stárnoucí technologie
Obtížná orientace v obrovském množství dat
Neschopnost propojit jednotlivé technologie


Nabízíme
Analýza datové a technologické infrastruktury
Příprava technologické „roadmapy“
Transformace IT systémů s využitím cloudu

Governance & risk management

Problémy a výzvy
Omezená schopnost porozumět rizikům i4.0
Zabezpečení dat, produktů a závodů
před kybernetickým útokem a selháním


Nabízíme
Pomoc s řízením digitální transformace
Návrh a implementace funkcí kyberbezpečnosti
Návrh strategie pro zmírnění rizik

Lidé

Problémy a výzvy
Obtíže při získávání a udržení zaměstnanců
Omezené plány na rekvalifikaci zaměstnanců
Nedostatečná angažovanost zaměstnanců


Nabízíme
Organizační restrukturalizace
Adaptace zaměstnanců na změny
Plánování a optimalizace personálních zdrojů

Provozní výkonnost

Problémy a výzvy
Nepřipravenost na vysokou individualizaci výrobků
Požadavky na kratší časy dodání a vyšší kvalitu
Problémy s digitalizací dodavatelského řetězce


Nabízíme
Digitální transformace výrobních procesů
Digitální transformace logistiky a dodavatelského řetězce
Digitální transformace back-office procesů

Zákaznická zkušenost

Problémy a výzvy
Neschopnost se rychle přizpůsobit poptávce zákazníků
Absence plánu změny obchodního modelu
na typ „produkt jako služba“


Nabízíme
Analýza zákaznických dat
Navržení a uspořádání zákaznické cesty a ekosystému
Posouzení příležitostí pro nové výrobky a služby

Spojte se s námi