close
Share with your friends

O nás

Průmysl 4.0 (i4.0) je celosvětově používaný termín, který označuje současný trend kompletní digitalizace, automatizace a robotizace v průmyslu. i4.0 je spojován s technologiemi jako internet věcí (IoT), cloud, umělá inteligence nebo 5G.

Průmyslové firmy už experimenty s i4.0 provádějí, ale většinou jde jen o izolované pilotní projekty zaměřené na robotiku, IoT nebo M2M komunikaci. Technologie zůstávají oddělené od obchodních modelů bez jasné vize, jak mohou pomoci ke zlepšení celkové výkonnosti a k řešení strategických potřeb organizace.

Nabízíme holistický přístup k digitální transformaci. Zjistíme, jak jste připraveni na i4.0, vytvoříme strategický plán a „roadmapu“ digitální transformace. Pomůžeme při ověření navržených konceptů prostřednictvím pilotních projektů a zprostředkujeme jejich implementaci ve spolupráci s předními technologickými dodavateli.