close
Share with your friends
Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0

V Průmyslu 4.0 je naděje na reindustrializaci Evropy. Digitalizace výroby odsouvá na druhou kolej výši mezd, protože výrobu už nebude třeba přesouvat do zemí s nízkými náklady na pracovní sílu. Na významu získávají aspekty jako pružnost, rychlost reakce a náklady na přepravu. Z Průmyslu 4.0 se stane povinnost nejprve pro ty obory, kterých se týká vysoký tlak na inovace a vysoké požadavky na kvalitu. Vedle automobilového průmyslu (včetně dodavatelů) a strojírenství jde
o výrobce komunikační a zábavní elektroniky a spotřebního zboží, ale
i o vysoce náročné obory typu letectví, obrana nebo zdravotnická technika.

Víme, že motivací pro změnu musí být potřeby byznysu. Pomůžeme vám s přechodem na Průmysl 4.0 tak, aby to odpovídalo vaší byznysové strategii, ať už chcete zrychlovat, získávat nové schopnosti či nabourávat zavedené fungování trhu.