Strategie

Strategie

Stavíme na reálném základu.

Stavíme na reálném základu.

O nás

Pomůžeme vám rozvíjet byznys, vstupovat na nové trhy nebo vytvářet nové podnikatelské modely a plány.

Známe podnikatelské prostředí a máme technické schopnosti. Při směřování firmy stojíme nohama na zemi a díky znalosti dat a chování zákazníků navrhujeme realistická řešení a procesy.

V návaznosti na obchodní strategii nastavíme vhodnou transformační strukturu. Pracujeme s metodologií Value Delivery Framework (VDF). Provedeme vás všemi aspekty transformace – od přípravy cílového obchodního modelu přes návrh a dodávku IT podpory po přípravu organizačních struktur, personálního zabezpečení a přijetí změny ve společnosti.

Spojte se s námi