Správa softwarových prostředků

Správa softwarových prostředků

Pomáháme firmám identifikovat rizika nesouladu s licenčními podmínkami.

Pomáháme firmám identifikovat rizika nesouladu s licenčními podmínkami.

O nás

Organizace a firmy se snaží napřímit dodavatelský řetězec, zjednodušit nákupní procesy a získat větší slevy. Zároveň ale roste jejich závislost na klíčových dodavatelích. Rozdílné smluvní a licenční podmínky vyžadují, aby organizace vyhověly svým závazkům, požadavkům dodavatelů a zajistily související interní evidenci. Komplexnost smluvních a licenčních podmínek může vést organizace do nesouladu s těmito podmínkami a k vysokým finančním závazkům. Ty by bylo možné snížit, nebo se jim úplně vyhnout.

Spojte se s námi