Soulad, regulace a audit IT

Soulad, regulace a audit IT

Dělejte to, co musíte, chytře a pragmaticky.

Dělejte to, co musíte, chytře a pragmaticky.

Soulad, regulace a audit IT

Využíváme zkušenosti z různých odvětví a znalost toho, co regulátoři požadují. Poskytujeme podporu všem úrovním managementu při hodnocení souladu s regulatorními pravidly. Dokážeme společnost připravit na to, aby plnila legislativní požadavky.

Naši IT auditoři kombinují auditní specializaci a odbornost strategických konzultantů. Při práci na auditních nebo assurance projektech vám doporučíme, jak smysluplně řídit auditované procesy.

Spojte se s námi