Optimalizace nákladů na IT a řízení cash-flow

Optimalizace nákladů na IT a řízení cash-flow

Optimalizace nákladů na IT a řízení cash-flow

Pomůžeme vám optimalizovat náklady na provoz IT, a to na základě analýzy a vyčíslení nákladů a posouzení ceny IT služeb. Představíme vám možnosti, jak efektivně řídit cash-flow. Snížíme tak riziko druhotné platební neschopnosti a přizpůsobíme chod vaší společnosti změnám v poptávce po produktech a službách.

Poskytneme vám poloautomatizovanou cloudovou službu (SaaS) dostupnou přes datové rozhraní, kterou můžete sami snadno využívat.

Naše služba reaguje na nejčastější problémy, s nimiž se v současnosti firmy potýkají. Patří mezi ně narušení provozu v důsledku sociálního distancování, snížená produktivita zaměstnanců, pokles tržeb za zboží nebo služby, přetížené nebo nefunkční dodavatelské řetězce nebo problémy s cash flow a likviditou.
 

Výsledky naší spolupráce

Získáte seznam služeb, které můžete zrušit nebo omezit. Na základě AI analýzy vypočítáme konečnou úsporu.

Navrhneme okamžité snížení nákladů a investic na bázi rizikové analýzy.

Naplánujeme celkové snížení výdajů na IT, včetně porozumění jejich struktuře.

Připravíme scénáře budoucího vývoje a přípravu úsporných scénářů.

Navrhneme zlepšení řízení a kontrolovatelnosti IT nákladů.

Propojíme IT procesy s obchodní stránkou.