High-performance IT

High-performance IT

High-performance IT

Pomůžeme vám zvýšit efektivitu a výkonnost celé organizace i jednotlivých týmů. Zaměříme se přitom na zákaznickou zkušenost a lepší sladění mezi IT a obchodní činností společnosti.

Díky transformaci na tzv. vysoce výkonnou IT organizaci (High-performance IT) získáte konkurenční výhodu a budete schopni pružně reagovat na změny a trendy, zejména na pokračující digitalizaci a zrychlující se obchodní prostředí.

Při transformaci používáme osvědčený nástroj, kterým je KPMG Operating Model Framework. Na základě vašich potřeb stanovíme konkrétní oblasti změn, definujeme rozsah opatření a vybereme vhodný přístup. S využitím dlouholetých zkušeností a znalostí připravíme řešení na míru. Odborníci KPMG na tomto principu provedli transformaci desítek významných společností.

Naše dosavadní zkušenosti

  • Podpora transformace významné energetické společnosti
  • Kompletní návrh strategie IT pro energetickou společnost
  • Analýza a návrh nové struktury IT v energetickém závodě
  • Nová strategie IT a návrh transformace IT ve finanční instituci
  • Návrh strategie IT pro výrobní organizaci
  • Analýza stavu IT v rámci strategického plánování (výrobní organizace)
  • Celková strategie ICT pro orgán veřejné správy

 

Spojte se s námi