close
Share with your friends

Datová analytika a business intelligence

Datová analytika a business intelligence

Správnou interpretací dat získává vaše firma hodnotu.

Správnou interpretací dat získává vaše firma hodnotu.

O nás

Díky datové analytice dnes můžeme analyzovat obrovské objemy dat
a pracovat v reálném čase.

Naši klienti využívají datovou analytiku například prostřednictvím služby „Always-on Engine“, jež funguje na principu předplatného. Zajišťuje sběr dat, analytiku a její uplatnění v každodenním běhu firmy.

V oblasti business intelligence spoluvytváříme strategie pro řízení
a správu dat. Poskytujeme zaměstnancům firmy jednotný přístup ke klíčovým informacím. Navrhujeme reportingová řešení a připravujeme srozumitelné vizuální reporty. Zlepšujeme datovou kvalitu
a nastavujeme potřebné procesy. Analýzou dat a architektury pomáháme managementu pochopit fungování byznysu a dělat kvalifikovanější rozhodnutí.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka