Agilní transformace

Agilní transformace

Řada velkých společností, které desetiletí fungují na tradičních manažerských principech, volí agilní transformaci.

Společnosti fungující na tradičních manažerských principech dnes volí agilní transformaci.

O nás

Přes 60 % firem klade stále větší důraz na zákaznicky orientovaný přístup. Cílí na výrazné zkrácení doby vývoje nových produktů a služeb. Jednou z možných cest, jak ho dosáhnout, je agilní transformace. Umožňuje zrychlení dílčích částí vývoje, vyšší flexibilitu a maximalizaci hodnoty pro klienta. To v praxi znamená nejen užší propojení byznysu a IT, ale také přechod z projektového na produktový přístup.


Agilní transformace stojí na těchto pilířích:

  • Plná podpora managementu, který definuje vizi a směr, kterým chce produkty a služby profilovat.
  • Vhodně zvolený postup transformace včetně vybrané oblasti pro pilotní fázi. Jejím cílem je potvrdit schopnost dodat produkt v kratším čase a vyšší kvalitě.
  • Správná metodika pro agilní řízení. Nestačí jen pravidla SCRUM, je zapotřebí sáhnout po komplexnějším přístupu. Nejčastěji používané jsou metodiky Spotify, LeSS, SAFe.
  • Správná motivace zaměstnanců a kulturní změna. Agilní transformace není možná bez nadšení jednotlivých týmů
    a zaměstnanců. Spojovat je musí jasná vize vedení společnosti.

KPMG se v Evropě zabývá agilní transformací již více než 10 let. Zpočátku firmy začaly do svých procesů zavádět prvky agilního přístupu v souladu se SCRUM a DevOps. V současné době pomáháme klientům s kompletní agilní proměnou v podnikové sféře s plnou podporou metodiky SAFe.

Dokážeme pomoci ve všech fázích agilní transformace od vyhodnocení připravenosti, přes strategii a návrh celé transformace, až po její realizaci a vyhodnocení. 

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka