close
Share with your friends

Agilní transformace

Agilní transformace

Řada velkých společností, které desetiletí fungují na tradičních manažerských principech, volí agilní transformaci.

Společnosti fungující na tradičních manažerských principech dnes volí agilní transformaci.

O nás

Přes 60 % firem klade stále větší důraz na zákaznicky orientovaný přístup. Cílí na výrazné zkrácení doby vývoje nových produktů a služeb. Jednou z možných cest, jak ho dosáhnout, je agilní transformace. Umožňuje zrychlení dílčích částí vývoje, vyšší flexibilitu a maximalizaci hodnoty pro klienta. To v praxi znamená nejen užší propojení byznysu a IT, ale také přechod z projektového na produktový přístup.


Agilní transformace stojí na těchto pilířích:

  • Plná podpora managementu, který definuje vizi a směr, kterým chce produkty a služby profilovat.
  • Vhodně zvolený postup transformace včetně vybrané oblasti pro pilotní fázi. Jejím cílem je potvrdit schopnost dodat produkt v kratším čase a vyšší kvalitě.
  • Správná metodika pro agilní řízení. Nestačí jen pravidla SCRUM, je zapotřebí sáhnout po komplexnějším přístupu. Nejčastěji používané jsou metodiky Spotify, LeSS, SAFe.
  • Správná motivace zaměstnanců a kulturní změna. Agilní transformace není možná bez nadšení jednotlivých týmů
    a zaměstnanců. Spojovat je musí jasná vize vedení společnosti.

KPMG se v Evropě zabývá agilní transformací již více než 10 let. Zpočátku firmy začaly do svých procesů zavádět prvky agilního přístupu v souladu se SCRUM a DevOps. V současné době pomáháme klientům s kompletní agilní proměnou v podnikové sféře s plnou podporou metodiky SAFe.

Dokážeme pomoci ve všech fázích agilní transformace od vyhodnocení připravenosti, přes strategii a návrh celé transformace, až po její realizaci a vyhodnocení. 

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka