O nás

Umíme propojit znalosti, data a technologie. Nabízíme měřitelné výsledky a přinášíme lokální zkušenosti s globálním rozhledem. Náš tým tvoří přes 120 specialistů na finance, energetiku, telekomunikace, veřejný sektor, výrobní společnosti, sportovní poradenství a další oblasti.

Technologický rozvoj mění zavedené obchodní modely a firmy čelí geopolitickým i makroekonomickým změnám. Musí získat konkurenční výhodu a zároveň se vypořádat s nároky, které kladou úsporná opatření.

Před tím, než začneme hledat adekvátní řešení, seznámíme se důkladně s vaší organizací, jejím provozem, konkurenční dynamikou, firemní kulturou a cíli. Teprve ve chvíli, kdy vidíme svět tak, jak jej vidíte vy, můžeme pracovat ve váš prospěch a správně uplatnit znalosti, zkušenosti i jinou perspektivu. Naši odborníci poradí, jak postupovat, ale mohou se také sami podílet na realizaci daného řešení.

Pomůžeme vám dělat adekvátní rozhodnutí, snižovat náklady, vybudovat efektivnější organizaci nebo nastavit vhodnou strategii v oblasti technologií. Podpoříme vás, když expandujete na nové trhy, realizujete fúze či chcete zvýšit výnosy.