close
Share with your friends

Řízení rizika třetích stran

Řízení rizika třetích stran

Snižte riziko plynoucí z obchodních vztahů s neznámými partnery a na nových trzích.

Snižte riziko plynoucí z obchodních vztahů s neznámými partnery a na nových trzích.

Nový obchodní partner nemusí představovat jen přínos, ale také finanční a reputační riziko. Prověřování třetích stran může vyžadovat zákon a je zvláště důležité tam, kde společnost vstupuje na neznámý trh. Jindy je třeba prověřit integritu a majetkové vztahy kandidátů na důležité pozice ve společnosti.

Klientům pomáháme identifikovat a minimalizovat rizika spojená s obchodními vztahy se zákazníky, distributory, dodavateli, zprostředkovateli a dalšími protistranami. Odhalujeme skutečné vlastníky společností nebo možné střety zájmů dané vazbami zaměstnanců či vedení vaší společnosti na protistranu. 

Nalézt a vyhodnotit rizika třetích stran nám pomáhá analýza informací z veřejně dostupných zdrojů i interních databází a jejich znázornění pomocí specializovaných vizualizačních nástrojů. 

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka