close
Share with your friends

Poradenství při řešení sporů

Poradenství při řešení sporů

Naše odborné a nezávislé poradenství vám pomůže k úspěšnému vyřešení sporu.

Naše odborné a nezávislé poradenství vám pomůže k úspěšnému vyřešení sporu.

Soudní spory a mezinárodní arbitráže mají na společnosti negativní finanční dopad a mohou být hrozbou pro samotnou její existenci. Je proto nezbytné v případě sporu shromáždit a analyzovat důležitá fakta a finanční a účetní data, zhodnotit pozici obou stran a připravit strategii, jak ve sporu postupovat.

Naše pomoc při sporech zahrnuje poskytování odborného a objektivního účetního poradenství a, je-li to vyžadováno, také přípravu znaleckých posudků pro potřeby soudního řízení. Naše služby mohou mít konkrétně podobu výpočtu náhrady škody, ocenění vlastnických podílů a celých podniků nebo kritického rozboru nároků protistrany. V závislosti na procesním vývoji můžeme před soudem podat svědectví v roli soudního znalce. Pokud strany usilují o mimosoudní urovnání sporu, působíme také jako mediátoři či rozhodci.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka