Zdanění právnických osob

Zdanění právnických osob

Poskytujeme komplexní služby daňového poradenství

Poskytujeme komplexní služby daňového poradenství

Zdanění právnických osob

Daň z příjmů tvoří významnou součást daňového zatížení firem. Ačkoliv je česká sazba daně z příjmů právnických osob relativně nízká, konečnou výši zdanění ovlivňuje řada dalších faktorů. V důsledku častých změn legislativy a stále důkladnější kontroly finančních úřadů může být konečná daň včetně případných sankcí mnohem vyšší, než očekáváte.

Náš daňový tým se skládá ze skupin zaměřených na konkrétní obory podnikání. Disponujeme konzultanty, kteří se specializují například na služby pro finanční instituce, realitní společnosti, výrobní podniky nebo subjekty působící v energetice.

Spojte se s námi