Převodní ceny

Převodní ceny

Nabízíme spolupráci při dokumentaci, obhajobě nastavení či implementaci obchodních modelů a transakcí, které zohlední vaše ekonomické záměry.

Nabízíme spolupráci při nastavení obchodních modelů a transakcí ve skupině.

Převodní ceny

Transakce v rámci skupin nadnárodních či lokálních společností významně ovlivňují výsledky a tím i daňové povinnosti jednotlivých subjektů. Česká daňová správa proto považuje oblast převodních cen za svoji prioritu. Kontroly převodních cen jsou na základě našich aktuálních zkušeností spíše pravidlem než výjimkou. Pokud společnost oblast převodních cen podcení nebo dostatečně nezdokumentuje, bývá výsledkem obtížná a zdlouhavá obhajoba při kontrole finančního úřadu. Následkem může být doměření daně, penále a úroku z prodlení a v neposlední řadě negativní publicita. Význam převodních cen roste i v souvislosti s akčním plánem OECD známým pod názvem BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).

V oblasti převodních cen vás umíme podpořit, a to nejen v případných sporech, kde je nutné včas řešit hmotněprávní i procesní argumentaci. Rádi pomůžeme už na samém počátku nastavit a implementovat obchodní modely a transakce ve skupině tak, aby správce daně později neměl důvod je zpochybňovat. Zpracujeme pro vás dokumentaci převodních cen či jménem společnosti podáme na finanční úřad žádost o jejich závazné posouzení. Při návazných jednáních se správcem daně vás podpoří naši odborníci s dlouholetými zkušenostmi, a to nejen v lokálních sporech, ale i v přeshraničních arbitrážích.

Zpracujeme pro vás srovnávací studie pro zjištění tržně obvyklých hodnot ziskových ukazatelů, licenčních poplatků, úrokových sazeb nebo garancí. Při tvorbě studií využíváme placené lokální i mezinárodní databáze. Jako znalecký ústav jsme oprávněni v případě zájmu vydat dokumentaci převodních cen ve formě znaleckého posudku, který ve světle aktuální judikatury představuje silný důkazní prostředek ve sporech se správcem daně.

Spojte se s námi