close
Share with your friends

Banky se potýkají se stále vyššími požadavky regulace, chybí jim experti

Banky se potýkají se stále vyššími požadavky regulace

Za poslední tři roky se zvýšil počet sestavovaných regulatorních reportů o 351 % ročně. Oproti tomu došlo v reportingových týmech k navýšení kapacit v průměru jen o 0,9 úvazku.

1000
Adéla Jelínková

Head of Content Marketing, Marketing and Communications

KPMG Česká republika

Kontaktovat

Související

Další nárůst regulace a poptávka regulátora po denních transakčních datech straší téměř všechny banky. Vyplývá to z výsledků průzkumu Regulatory Benchmark, který provedla KPMG Česká republika.

„Rozsah a míra detailu reportovaných dat exponenciálně roste. Termíny odeslání výkazů regulátorovi jsou pevně dané, reportingovým týmům se ale zkracuje čas na sběr, sestavení a následnou konsolidaci všech potřebných dat, nemluvě o řešení problémů s datovou kvalitou,“ komentuje výsledky Marta Kelnerová, senior manažerka KPMG.

Z průzkumu vyplývá, že polovina z oslovených bankovních institucí nemá uzavřenou dohodu o úrovni poskytovaných služeb (tzv. SLA/OLA) s útvary poskytujícími data pro zajištění regulatorního reportingu. Pouze 55 % oslovených bankovních institucí má zdokumentovaný proces zpracování a transformace dat v takové kvalitě, aby mohly samostatně analyzovat datové problémy. U malých a středních bankovních institucí je jich ještě méně – 22 %.

Investice do automatizace a IT výrazně rostou

Dvě pětiny bank regulatorní reporty automatizují, ostatní na zvýšení míry automatizace pracují. Posílit míru automatizace reportů plánují bez výjimky všechny oslovené instituce. 56 % z nich chce primárně automatizovat oblast pro přípravu dat – např. náhradu manuálních výpočtů. Jako největší překážku, která brání plné automatizaci regulatorního reportingu, uvedly banky nedostupnost dat v centrálním úložišti a příliš vysoké celkové náklady ve srovnání s očekávanými přínosy automatizace.

„Sestavení a automatizace nových regulatorních reportů je velice náročné, proto je nutná součinnost IT útvarů nebo externích dodavatelů, což vyžaduje významné investice,“ dodává Marta Kelnerová. Technologická řešení se však podle oslovených bank neobejdou bez komplikací. Více než polovina z nich musela v posledních pěti letech přistoupit k výměně reportingového nástroje třetí strany nebo o takové změně uvažovala. Nejčastějším důvodem byla nevyhovující kvalita používaného softwaru, nedostatečná podpora a malé metodické znalosti. Hlavní důvod, proč banky ke změně nakonec nepřistoupily, byl omezený výběr kvalitních dodavatelů na českém trhu.

Personální situace jako tikající bomba

Nemění se jen požadavky na podobu reportů, mění se i nároky na profil zaměstnance. To v posledních letech vyvolalo fluktuaci 43 % zaměstnanců v regulatorních týmech, ve velkých bankovních institucích šlo dokonce o 51 %. Kromě měnícího se požadavku na kvalifikaci jsou dalšími důvody, proč zaměstnanci odcházejí na jiné pozice, stres a nižší finanční ohodnocení, než jaké by mohli získat na jiných reportingových pozicích.

„Už to není jen znalost účetnictví a bezchybná práce s programem Excel. Současný trend vyžaduje analytika, který navíc disponuje výbornou angličtinou ke studiu nové regulace a umí pracovat s daty, včetně jejich uložení a transformace. Musí se orientovat v regulaci a v dotazovacím jazyce SQL,“ popisuje Marta Kelnerová ideálního kandidáta.

7 z 10 zaměstnanců disponuje dle průzkumu dostatečnou jazykovou vybaveností, 42 % zaměstnanců zná SQL, umí řešit problémy s daty a provádět datové analýzy. Zhruba třetinu zaměstnanců tvoří tzv. metodici. Prakticky žádní zaměstnanci nejsou vývojáři, resp. programátoři.

72 % oslovených bank se potýká s nedostatečnými kapacitami pro implementaci nových regulatorních požadavků. 83 % z nich proto využívá externí poradce, nejčastěji v oblastech metodického výkladu, přípravy IT zadání a řešení datové kvality.

O průzkumu

Do průzkumu KPMG, který probíhal anonymně od listopadu 2018 do března 2019, se zapojilo 29 bankovních institucí přímo nebo přes společnost ve skupině, která za ně regulatorní reporting vykonává. Polovina z oslovených bankovních institucí provádí reporting i za jiné subjekty v rámci skupiny (dceřiné, sesterské společnosti).

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi