Průzkum: České daňové prostředí nepodporuje podnikání, strašákem jsou převodní ceny

Průzkum: České daňové prostředí nepodporuje podnikání

Téměř dvě třetiny finančních manažerek a manažerů nepovažují daňové prostředí v Česku za podnikatelsky příznivé. Více než polovina respondentů hodnotí změny posledních 2–3 let negativně. Za nejvíc zatěžující novinku označují firmy kontrolní hlášení. Vyplývá to z průzkumu KPMG Česká republika, do kterého se zapojilo 339 finančních manažerek a manažerů.

1000
Ladislav Malůšek

Partner, Daňové poradenství

KPMG Česká republika

E-mail

Související

Které daňové novinky firmy nejvíc zatěžují?

Jen 36 % respondentů považuje daňové změny posledních 2–3 let za kladné. Z novinek podnikatele nejvíce zatěžuje kontrolní hlášení (uvedlo ho 48 % respondentů), elektronická evidence tržeb (22 %) a pomyslný bronz získala příloha daňového přiznání k převodním cenám se 14 %.

Kontroverzní reverse charge

Rozporuplné reakce vyvolává režim přenesení daňové povinnosti, tzv. reverse charge. Více než třetina managerů by uvítala jeho plošné zavedení. Naopak zhruba každý devátý uvedl rozšiřování režimu přenesení daňové povinnosti jako jednu z nejvíce zatěžujících novinek posledních let.

„Na reverse charge podnikatelskou veřejnost zatěžuje především jeho postupné zavádění jen na vybrané zboží a služby a jejich nejednoznačné vymezení. V praxi tak bývá často nejasné, jaký režim aplikovat na konkrétní plnění,“ říká Petr Toman, partner KPMG Česká republika.

Daňoví bubáci

Jako oblast s největším rizikem doměrku vnímají čeští finanční manažeři převodní ceny (41 %). Naopak více než pětina z nich se doměrku neobává, šestina má pochybnosti, zda prokáže daňovou uznatelnost nákladů.

„Převodní ceny se staly jedním z hlavních terčů daňové správy. Finanční úřady se dle našich zkušeností zaměřují zejména na dlouhodobě ztrátové společnosti, které v rámci přílohy č. 12 vykázaly značný objem transakcí ve skupině, a na společnosti s investičními pobídkami. Pro firmy je pak často překvapující rozsah a detail požadovaných podkladů,“ komentuje Daniel Szmaragowski, Director, KPMG Česká republika.
 

Komunikace jako příležitost

Podnikatelé postrádají možnost dialogu s daňovou správou, čtvrtina dotázaných se vyslovila pro rozšíření závazného posouzení na jakoukoli nejasnou daňovou otázku. Použitelnost výsledku hospodaření podle IFRS pro daňové účely by uvítalo 16 % oslovených.

„Podnikatelské prostředí se překotně vyvíjí a daňová legislativa na něj nestíhá reagovat. Nové koncepce investování či financování je velice těžké zasadit do daňového rámce z 90. let šitého pro tradiční výrobní společnosti. Závazné posouzení by inovátorům umožnilo získat potřebnou jistotu do budoucna,“ uvedl Ladislav Malůšek, partner KPMG Česká republika.

Jen 6 % firem se o změnách v daních dovídá od daňové správy. Dominantním zdrojem daňových informací jsou média a klientské publikace daňových poradců typu Daňovky.cz.

O průzkumu

Do průzkumu KPMG Česká republika se v průběhu listopadu a prosince zapojilo 339 respondentů převážně z řad finančních ředitelek a ředitelů.

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka