Studie KPMG „EU Funds in Central and Eastern Europe“ | KPMG | CZ
close
Share with your friends

Česko má třetí nejvyšší možnost čerpání na obyvatele z evropských fondů v CEE

Studie mapující implementaci fondů EU

Zatímco nejvyšší podíl z fondů EU mělo v letech 2007 až 2015 k dispozici Polsko, největší možnost čerpání na obyvatele měly Estonsko, Maďarsko a Česká republika. V případě Česka šlo o 2 496 eur, což výrazně převyšuje průměr zemí střední a východní Evropy, který je 1 848 eur. Vyplývá to ze studie „EU Funds in Central and Eastern Europe“ mapující proces implementace fondů EU.

1000

Kontakt pro média

Head of Content Marketing, Marketing and Communications

KPMG Česká republika

Kontaktovat

Související

Analýza KPMG ukazuje, že rychlost čerpání evropských fondů se v jednotlivých zemích střední a východní Evropy v průběhu let zásadně měnila. „V tomto ohledu si musíme kriticky přiznat, že Česká republika se společně s Rumunskem a Chorvatskem nedokázala včas připravit na efektivní čerpání těchto finančních prostředků,“ doplňuje Martin Kavka, který se v KPMG Česká republika věnuje finančním auditům dotačních projektů.  

Jedenáct zemí regionu mělo v letech 2007-2015 v rámci fondů EU přístup
k bezmála 176 miliardám eur, což odpovídá 14,8 % jejich souhrnného HDP. Ke konci roku 2015 bylo vyplaceno 163,66 miliard, tedy 93 %. Česká republika vyčerpala z celkové částky 15 %, na Slovensko šlo 6,6 % a do Polska pak 38,2 %.

Pro období 2014-2020 je v rámci fondů EU k dispozici celkem 189,96 miliard eur. Množství financí alokovaných na období 2014–2020 se v jednotlivých zemích významně liší – nejvyšší objem je přidělen Polsku (76,87 miliard eur), Česko má možnost čerpat 21,63 miliard, Slovensko pak 13,77. V přepočtu na jednoho obyvatele jsou na tom nejlépe Estonsko a Slovensko.

„Otázka úspěšné implementace dnes již není spjata pouze s výší prostředků alokovaných pro jednotlivé země. Úkolem pro současné období by mělo být spíše efektivní využití těchto prostředků ke skokovému zvýšení socio-ekonomické úrovně podporovaných regionů,“ vysvětluje Martin Kavka. 

O studii

Studii „EU Funds in Central and Eastern Europe“ připravuje každoročně síť KPMG ve střední a východní Evropě s využitím lokálních dat a podkladů Eurostatu.

Spojte se s námi

 

Nezávazná poptávka

 

Zadat