Klimatická konference COP21

Klimatická konference COP21

Primárním politickým cílem klimatické konference COP21 je dohoda na rámci přechodu k nízkouhlíkové světové ekonomice, která bude odolná vůči změně klimatu. Výsledky konference by měly být zakotveny v mezinárodním právu. Dosažení cílů a nastavení nástrojů pro jejich dosažení pak bude na jednotlivých státech. Evropská unie v této oblasti plánuje jednotný postup. Nejčastěji se hovoří o uhlíkové dani, reformě EU ETS a uhlíkovém reportingu.

1000

Související

Paříž

Co budou znamenat závěry pařížské klimatické konference pro české firmy

 • Česká republika podporuje společnou pozici EU pro jednání mezinárodní klimatické konference COP 21
 • Vysoce emisně náročná odvětví budou podléhat přísnější regulaci a vyšším nákladům na jednotku uhlíkových emisí, které produkují
 • Firmám hrozí vyšší pokuty za nesoulad s emisní politikou a dodatečné požadavky na reporting emisní náročnosti celého dodavatelského řetězce
 • Dotační tituly a emise „zelených bondů“ mohou být pro firmy příležitostí ke zvýšení efektivity a rozšíření nabídky ekologičtějších produktů

Bez ohledu na podobu přijatého cíle pro dosažení klimatických cílů budou firmy nuceny sledovat své uhlíkové hospodářství. Z celosvětového průzkumu KPMG přitom vyplývá, že nejlépe si ve sledování uhlíkových emisí vede automobilový průmysl a dopravní firmy, nejhůře pak finanční instituce a těžařské společnosti. Méně než 1 společnost z 10 pak sleduje uhlíkovou stopu i ve svém dodavatelském řetězci.

Rizika pro české společnosti:

 • náklady na zavedení procesů pro sledování uhlíkových emisí ve výrobě i v dodavatelském řetězci
 • náklady na zvýšené požadavky sledovat uhlíkovou stopu i u svých dodavatelů
 • postihy při nesouladu s přijatou regulací
 • tlak na větší transparentnost a nefinanční reportingzvýšené reputační riziko
Rizika pro české společnosti:
Rizika pro české společnosti:

Příležitosti pro české společnosti:

 • pobídky pro modernizaci výrobních zařízení
 • zmapování životního cyklu výrobků a z toho plynoucí potenciál úspor
 • vyšší transparentnost produktů a jednotné hodnocení environmentální kvality u dodavatelů 

Milan Flosman, Director, který má v KPMG Česká republika na starosti služby v oblasti udržitelného rozvoje a firemní odpovědnosti říká:

„Ať již budou nástroje jakékoli, promítnou se požadavky na snížení emisí do nákladů firem. Pokud je budou společnosti chtít přenést v podobě vyšších cen výrobků na své spotřebitele, sníží se tím jejich konkurenceschopnost. Je tedy v zájmu firem sledovat uhlíkový cyklus v celém dodavatelském a výrobním procesu a snížit jej na maximum. Jak na to, ale většina českých společností neví,“

„České firmy, které doposud své uhlíkové emise nesledují, by měly počítat s tím, že v okamžiku schválení regulace nebudou mít mnoho času se jí přizpůsobit. Odborníků na emisní problematiku je na trhu málo a lze očekávat i vysoké vytížení specializovaných firem. Tím se společnosti nejen vystaví riziku postihu, ale začnou také zaostávat za svými konkurenty, kteří svou uhlíkovou stopu sledují,“

„Společnosti, které dnes vyvážejí své výrobky do zemí, kde je emisní politika větší prioritou, jsou již nyní zvyklé dokládat ekologickou/uhlíkovou stopu svých výrobků. Ostatní společnosti by měly počítat s tím, že pokud budou chtít na zahraničních trzích uspět, budou po nich podobné informace také požadovány.“

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka