close
Share with your friends

Více než polovina českých startupů chce expandovat

Více než polovina českých startupů chce expandova...

Více než polovina zakladatelů chce svůj startup přesunout do jiných zemí, nejčastěji do Velké Británie nebo Spojených států. Důvodem je rostoucí zájem o nové trhy, ale i složitost českého daňového a právního systému. Tento závěr přinesl průzkum Start-up Survey 2014 společnosti KPMG Česká republika.

1000

Související

Každý rok vznikají ve světě tisíce nových startupových projektů. Velká část takovýchto projektů v České republice je v úvodní fázi financována z úspor zakladatelů. „S projekty tohoto typu se nejčastěji setkáváme v oblasti informačních systémů, softwaru jako služby, médií a zábavy,“ konstatuje Petr Škoda, Partner, KPMG Česká republika.


Zakladatelé startupů berou své podnikání více než vážně. Většinou se jedná o jejich jediné zaměstnání, pro jehož rozjezd využívají vlastních finančních zdrojů. Investoři, kteří jsou ochotni do jednoho startupu v průměru investovat až jeden milion eur, se shodují, že finančních prostředků je na trhu dostatek. Co naopak chybí, jsou vhodné investiční příležitosti. Získat finanční prostředky z externích zdrojů není pro zakladatele startupů snadné. Zájem investorů totiž většinou ochladne vinou nedostatečných prezentačních dovedností, slabého finančního plánování či pochybami o schopnostech zakladatele v oblasti leadershipu.

Muže nejčastěji motivuje touha vytvořit něco nového

Ve více než 70 procentech případů jsou v kolonce zakladatel startupu napsáni výhradně muži. Tento fakt lze odůvodnit zejména oblastmi, v nichž se nové startupy nejčastěji rodí. „Nové projekty vznikají zejména na poli informačních technologií a médií, jak dokazuje i samotné vzdělání jejich zakladatelů. Celých 37 procent dotazovaných studovalo informační technologie,“ vysvětluje Petr Škoda. Motivací pro založení nového projektu je zpravidla touha vytvořit něco nového nebo změnit konkrétní odvětví k lepšímu. Finanční motivaci má pak více než polovina dotázaných (54 procent). Všichni ale věří, že jejich produkt je buď naprostou inovací, nebo alespoň vylepšením toho, co na trhu již existuje.

Více než třetina dotázaných (37 procent) pak spolupracuje s maximálně dvěma zaměstnanci. Zároveň ale deklaruje snahu počet do budoucna zvyšovat. „Dynamika procesu je více než slibná. Řada startupů vykázala v roce 2014 zdvojnásobení zaměstnanců a růst tržeb o rovnou polovinu,“ říká Petr Škoda.

České startupy v konkurenci obstojí

Z průzkumu dále vyplývá pozitivní hodnocení českých startupů – silnou stránkou je zejména technická odbornost zakladatelů, ale i jejich kreativita a schopnost kriticky uvažovat. V úspěchu místní startupy naopak brzdí nedostatky ve finančním plánování, znalosti regulace, sebeprezentaci a řízení firmy. „České startupy mají ve světě dobrý zvuk. Produkty z nich vzešlé jsou vnímány jako cenově dostupné a pracovní síla jako kvalifikovaná ve svém oboru,“ uzavírá Petr Škoda. Toto prostředí navíc podle více než poloviny respondentů posílilo v období posledních 12 měsíců. Navzdory tomu chce většina českých startupů po období růstu přesídlit do jiných zemí, nejčastěji do Spojených států či Velké Británie. Hlavním důvodem je geograficky vhodnější poloha pro vstup na nové trhy, dalšími pak složitý český právní a daňový systém, ale i snazší přístup k externímu financování, ke kterému již přistoupila bezmála polovina dotazovaných.

O průzkumu

Průzkum KPMG Start-up Survey 2014 vzniká v rámci projektu celosvětového týdne podnikání (Global Entrepreneurship Week, GEW). Čtvrtý listopadový týden je každoročně věnován již vzniklým novým projektům v různých oblastech, za cíl si dále klade vzdělávat a inspirovat ty, kteří o založení startupu teprve uvažují. GEW se poprvé uskutečnil v roce 2007. Tehdy se jej zúčastnilo 37 zemí. O rok později se do projektu zapojilo již 77 zemí a celkem 3 miliony lidí po celém světě. KPMG Česká republika je hlavním partnerem GEW v České republice již od prvního ročníku.

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka