close
Share with your friends

Jan Žůrek jmenován členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj

Jan Žůrek jmenován členem Rady vlády pro udržitel...

Jan Žůrek, řídící partner poradenské společnosti KPMG Česká republika, byl jmenován členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Zastupuje v ní Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj, jíž je KPMG Česká republika zakládajícím členem.

1000

Související

Žůrek ve své nové funkci plánuje činnost RVUR podpořit svými bohatými byznysovými zkušenostmi získanými díky dlouholetému působení v jedné z předních poradenských společností v České republice. Zužitkovat chce také své zkušenosti s odpovědným podnikáním, které je nedílnou součástí obchodní strategie KPMG.

 

Jan žůrek

Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Radě vlády pro udržitelný rozvoj předsedá premiér České republiky Bohuslav Sobotka. Složení rady reprezentuje veškeré oblasti české společnosti. Do práce osmi výborů rady jsou dále zapojeni experti i strategicky uvažující zástupci věcných oblastí. Rada je stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Zabývá se též přípravou Strategického rámce udržitelného rozvoje, podporuje uplatnění principů udržitelného rozvoje v činnosti jednotlivých resortů a územních samosprávných celků, podporuje veřejnou diskusi týkající se udržitelného rozvoje a koordinuje zpřístupňování informací v této oblasti.

Česká rada pro udržitelný rozvoj

Sdružuje společnosti i jednotlivce, kteří se snaží vytvořit podmínky pro udržitelnou budoucnost pro podnikání, společnost a životní prostředí. Jejím cílem je zprostředkovávat aktivní roli podnikatelské sféry na udržitelném růstu české společnosti. Ve spolupráci se Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj umožňuje přístup k záměrům, novým trendům, programům a jejich výstupům a případně s nimi propojuje národní programy a projekty.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka