close
Share with your friends

Nadvládu nad automobilovým trhem převezmou v příštích pěti letech Čína, Rusko a Indie

Nadvládu nad automobilovým trhem převezmou v příš...

V roce 2020 bude mít Čína již třetinový podíl na celosvětovém prodeji nových aut. Rozvoj elektromobilů se zpomalí, prioritou bude optimalizace spalovacích motorů. Do popředí zájmu se v budoucnu dostanou řešení mobility a samořiditelná auta.

1000

Související

Podle aktuální studie celosvětové sítě poradenských společností KPMG Global Automotive Executive Survey 2014 pochází sedm z deseti výrobců automobilů, jejichž podíl na globálním trhu v následujících pěti letech poroste nejrychleji, z Číny, Ruska či Indie. Největší nárůst podílu do roku 2019 by měla zaznamenat korejská společnost Kia/Hyundai, následována německou Volkswagen Group. Výrazně posílit by ale měla též ruská společnost AvtoVAZ, která je z hlediska očekávaného nárůstu podílu na třetím místě, nebo třeba indická Tata či Mahindra. Naopak podstatně menší šance na růst má současný lídr trhu, společnost Toyota, které experti předpovídají pokles podílu na trhu. Je to zřejmě tím, že japonský gigant má již velký podíl v asijských zemích, jako jsou Indonésie a Thajsko, což mu nechává jen velmi malý prostor pro další růst. (Viz tabulka.)

Optimalizace spalovacích motorů vede nad investicemi do elektromobilů

Vedle posilování rozvíjejících se trhů patří mezi hlavní trendy automobilového průmyslu důraz na inovace zejména ve vztahu k životnímu prostředí. Prioritou je snižování objemu motorů s vnitřním spalováním a dále rozšiřování vozidel poháněných elektrickou energií.

76 procent z dvou set top manažerů působících v automobilovém odvětví ve 28 zemích, kteří se průzkumu KPMG zúčastnili, se domnívá, že se automobilový průmysl zaměří hlavně na snížení objemu spalovacích motorů a jejich optimalizaci. Podstatně menší část (59 procent) jich vidí jako prioritu plug-in hybridy nebo elektromobily využívající bateriové technologie. Trend upřednostňování optimalizace spalovacích motorů před investicemi do rozvoje elektromobilů je patrný především v zemích TRIAD (západní Evropa, Japonsko a Severní Amerika), kde je pravděpodobnost, že budou výrobci automobilů investovat do snižování objemu spalovacích motorů, dvakrát větší než v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

„Právě tlak na optimalizaci spalovacích motorů by mohl zpomalit pokrok u elektromobilů. I proto se polovina respondentů domnívá, že potrvá ještě šest až deset let, než se elektromobily stanou nejčistší a nejefektivnější variantou pohonu automobilů, a čtvrtina očekává ještě delší dobu,“ uvádí Jan Linhart, Partner odpovědný za služby pro automobilový průmysl, KPMG Česká republika.

Celkem 77 procent respondentů se domnívá, že elektromobily se stanou součástí běžné nabídky vozidel jedině tehdy, sníží-li se jejich cena a rozšíří síť autosalónů, opraven a servisů. 71 procent dále uvedlo, že pro jejich další expanzi jsou klíčové dotace státu. Mezi elektromobily by měl být největší zájem o plug-in hybridy (auta dobíjená ze zásuvky) – tuto technologii považuje za klíčovou 69 procent respondentů. 

Samořiditelná auta a řešení mobility jako klíčové trendy budoucnosti

Značná očekávání jsou vkládána také do tzv. self-driving cars neboli autonomních aut, o nichž se mluví také jako o autech bez řidiče nebo samořiditelných autech. Jejich budoucnost stojí především na faktoru bezpečnosti, kterému přikládá největší význam 94 procent respondentů.

S nárůstem počtu obyvatel ve světě se mění způsob používání a vlastnictví vozidel a čím dál oblíbenější jsou taková řešení mobility, jakým je například sdílení aut. Téměř polovina respondentů v průzkumu uvedla, že řešení mobility mohou začít přinášet zisk v horizontu příštích pěti let. Nejoptimističtěji vnímají potenciál řešení mobility respondenti ze zemí TRIAD. Téměř polovina z nich předpokládá, že nejpozději v roce 2029 tyto služby bude používat až čtvrtina obyvatel, což je obrovský nárůst oproti loňským výsledkům tohoto průzkumu.

 „Do budoucna jsou patrné synergie mezi rozšířením autonomních aut a řešeními mobility. Až si bude možné objednat, aby auto přijelo, kdy chcete, a jelo tam, kam chcete, bude možná zbytečné automobily vůbec vlastnit. To by mohlo výrazně přispět k rozmachu různých řešení mobility,“ vysvětluje Jan Linhart.

Význam prodeje aut přes internet roste

Názory respondentů na to, jakým způsobem se v budoucnu budou auta prodávat, se různí. Více než polovina (53 procent) se domnívá, že tradiční způsoby prodeje aut nebudou na budoucích trzích fungovat, a to kvůli očekávanému rozmachu online prodeje a prodejců autorizovaných pro prodej více značek. Podle 71 procent respondentů se bude zvyšovat význam maloobchodního prodeje aut prostřednictvím internetu.

Auta z Číny a Indie zaplaví trh, Evropa a Amerika však pro ně zůstanou nedosažitelné

Výrazná většina respondentů vnímá rozvíjející se trhy jako hlavní motor růstu automobilového průmyslu. Vzhledem k tomu, že země BRIC ukrajují čím dál větší díl z celosvětového trhu, čelí ředitelé automobilek nelehké zatěžkávací zkoušce v tom, jak expandovat, s kým spolupracovat a jak reagovat na narůstající konkurenci. V letošním průzkumu respondenti více věří, že výrobci v zemích BRIC objem vývozu aut zvýší. Celých 44 procent je přesvědčeno, že Čína během dvou let překročí hranici dvou milionů aut. Na 38 procent se pak zvýšil počet těch, kteří se domnívají, že Indie během dvou let vyveze jeden milion aut.

Největší potenciál růstu automobilek ze zemí BRIC je podle průzkumu v jihovýchodní Asii. Západní Evropa a Severní Amerika však i nadále zůstanou pro výrobce ze zemí BRIC do značné míry nedosažitelné. Vice respondentů než v minulém ročníku průzkumu se pak domnívá, že výrobci automobilů ze zemí BRIC mají dobré příležitosti růstu v Africe a na Blízkém východě.

„Tyto předpoklady se ale nemusí splnit tak rychle, jak někteří respondenti očekávají. V části zemí BRIC, kde kvalita domácí produkce aut neodpovídá standardům západních zemí, se optimistické scénáře možná nerealizují. Aby mohly vyvážet na rozvinutější trhy, musely by výrazně zlepšit vnímání značky a distribuční sítě,“ doplňuje Jan Linhart.

Očekávání respondentů ohledně nárůstu či poklesu podílu na trhu v příštích pěti letech
Očekávání respondentů ohledně nárůstu či poklesu podílu na trhu v příštích pěti letech

O průzkumu

Průzkum celosvětové sítě poradenských společností KPMG Global Automotive Executive Survey 2014 se letos konal již popatnácté. Zjišťoval názory 200 vedoucích pracovníků v automobilovém průmyslu, a to z řad výrobců, dodavatelů, obchodníků, poskytovatelů finančních služeb a pronajímatelů z 28 zemí. 41 procent respondentů pocházelo z Evropy, Středního východu a Afriky, 35 procent z regionu Asie a Pacifiku a 25 procent z Ameriky. Všichni účastníci zastupují společnosti s ročními příjmy nad 100 milionů dolarů a 39 procent z nich pracuje pro organizace s ročními příjmy nad 10 miliard dolarů. Dotazování probíhalo v červenci a srpnu 2013.

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka