Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

Pro Česko zásadní obor, ve kterém klientům pomáháme s daněmi, právními otázkami i hledáním cest k vyšší efektivitě.

Pro Česko zásadní obor, ve kterém klientům pomáháme s daněmi, právními otázkami aj.

O nás

Pro Česko důležité odvětví, které po několika letech útlumu znovu roste. Byť je pro český automobilový průmysl stále klíčová oblast střední
a východní Evropy, postupně se otevírají velké příležitosti v rychle se rozvíjejících zemích jako Čína, Írán či africké státy. Na Západě pak přicházejí příležitosti díky poptávce po ekologických technologiích.
To vše je v kombinaci se změnami obchodního modelu a zaváděním nových technologií skutečnou výzvou pro všechny zúčastněné.

Proč KPMG

  • Automobilový průmysl má potenciál v zemích, které se rychle rozvíjejí. Nejde jen o země skupiny BRIC (Brazílie, Rusko, Čína
    a Indie), ale také o země Latinské Ameriky nebo jihovýchodní Asie. Celosvětová síť poradenských společností KPMG má v těchto státech své kanceláře a díky tomu vám může poskytnout vysoce kvalitní služby.
  • Najdeme odpověď na širokou škálu vašich daňových či právních otázek ohledně podnikání v Česku i v zahraničí.
  • Kromě služeb v oblasti daní, auditu, účetnictví či práva vám poradíme v inovativních oblastech, jako je zavádění nových informačních systémů nebo příprava na Průmysl 4.0.
  • Řadě společností z automobilového světa jsme úspěšně pomohli zrealizovat akvizice na českém trhu nebo naopak najít pro jejich firmy strategického či finančního investora.

Komu jsme pomohli

  • Spolupracujeme s předními nadnárodními společnostmi ze všech částí hodnotového řetězce automobilového průmyslu. Pracujeme
    i pro řadu menších firem, včetně ryze českých výrobců vozidel i jejich součástí.
  • Firmám, které investují do nových technologií, pomáháme získat investiční pobídky a dotace.