close
Share with your friends

Škola odpovědného podnikání

Škola odpovědného podnikání

Podporujeme osobní angažovanost a sociální podnikání u mladých lidí.

Podporujeme osobní angažovanost a sociální podnikání u mladých lidí

Škola odpovědného podnikání

Pomocí našich odborných znalostí a dovedností podporujeme osobní angažovanost a sociální podnikání u mladých lidí.

Naše vize do budoucna je odvážná. Chtěli bychom vytvořit ucelený systém projektů, který bude mladé lidi na všech stupních vzdělávacího systému seznamovat s tématem udržitelnosti a odpovědného podnikání. Na komplexním programu vzdělávání jsme začali spolupracovat s Nadačním fondem vzdělávání a podnikání, který pod sebou sdružuje projekty iKid pro základní školy a Soutěž a podnikej pro střední školy.
 

iKid

iKid je vzdělávací projekt pro děti ve věku 10 –14 let, který mladou generaci učí podnikat. Děti získají povědomí o tom, jak funguje byznys, a vyzkouší si, co je potřeba k uvedení produktu na trh.

Mladí inovátoři se po dobu šesti měsíců setkávají přibližně jednou týdně a na vlastní kůži si v pěti fázích vyzkouší, jak založit vlastní start-up. S dětmi úzce spolupracuje mentor, který důkladně zná prostředí byznysu. Během projektu mají děti možnost účastnit se workshopů s profesionály nebo exkurzí do zajímavých firem.

Více o projektu iKid včetně informací, jak se zapojit, najdete zde.