close
Share with your friends

Servisní granty

Servisní granty

KPMG vypisuje výběrová řízení na tzv. servisní granty, které budou poskytovány v podobě konkrétních odborných služeb.

Servisní granty

Servisní granty

Obsahem servisních grantů jsou předem definované oblasti služeb KPMG, které umožní neziskovým organizacím zaměřit se na jednu konkrétní oblast, kterou potřebují zlepšit. Zaměřují se na audit účetní závěrky, daňové poradenství, právní poradenství, finanční analýzu, otimalizaci procesů, reporting a poradenství
v oblasti EU fondů. 

Přihlašování do programu servisních grantů pro rok 2018/19 je možné od 20. srpna.

 

Přihláška musí obsahovat následující přílohy:

 • kopie (sken) statutu nebo stanov organizace 
 • doklad (sken) o přidělení IČ 
 • poslední vydaná výroční zpráva nebo zpráva o činnosti (stačí zaslat odkaz na její umístění na internetu)

Přihláška bude z výběrového řízení vyřazena, pokud:

 • nesplní podmínky a požadavky výběrového řízení
 • budou v ní chybět požadované údaje
 • nebude obsahovat požadované přílohy (status, stanovy, doklad o vystavení IČ, výroční zpráva/zpráva
  o činnosti)
 • obdržíme ji po stanoveném termínu

KPMG Česká republika si vyhrazuje možnost některé z grantů neudělit.

 

Harmonogram:

Vyhlášení výběrového řízení        20. srpna 2018            
Uzávěrka přihlášek 19. září 2018
Vyhlášení vítězů říjen 2018
Realizace grantů říjen 2018 - září 2019

 

Kontakt:

Přihlášky včetně příloh posílejte na mail csr@kpmg.cz a do předmětu uveďte "servisní granty" a název vaší organizace.

Pokud máte jakékoliv otázky, obraťe se prosím na Annu Liprtovou na aliprtova@kpmg.cz, 222 123 348.

 

Momentálně realizujeme granty, které jsme udělili pro fiskální rok 2017/18.

31. srpna 2018
31. srpna 2018

Účetní poradenství

Tento servisní grant je určen neziskovým organizacím a sociálním podnikům, které potřebují pomoc
s účetnictvím. Poradenství se zaměří na účetní postupy pro nestátní neziskové organizace, sestavení účetní závěrky či výroční zprávy, případně na rady jak se připravit na audit účetní závěrky.
 
Přihlášku si můžete stáhnout zde.


Daňové poradenství

Změnili jste v nedávné době účetní? Začínáte dělat něco nového a potřebujete v organizaci nastavit procesy? Očekáváte kontrolu? Jste nestátní nezisková organizace? Tak právě pro vás je určen servisní grant z oblasti daní zaměřený na daňové poradenství v oblasti DPH a přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Právní poradenství

Potřebuje vaše nezisková organizace pomoc v oblasti práva? Zajímá vás nastavení a úpravy zakladatelských dokumentů? Řešíte změny ve vnitřní organizaci nebo ve veřejném rejstříku? Tento servisní grant nabízí poradenství v oblasti pracovního a korporátního práva a pomůže vám i s problematikou ochrany osobních údajů. Cizí vám přestane být také nastavení smluvních vztahů nebo třeba právo duševního vlastnictví (autorské právo, průmyslová práva).

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Poradenské služby v oblasti strategického managementu a managementu zákaznické zkušenosti

Chtěli byste zapracovat na vaší strategii a naučit se co nejefektivněji pracovat se zákaznickou zkušeností? Právě pro vás je určený tento grant, který se zaměřuje především na:

 

 • Zhodnocení rizikových míst vztahu s klienty nebo dárci a návrh změn v řízení těchto vztahů, včetně uvedení příkladů dobré praxe
 • Návrh systému hodnocení spolupráce s klienty či dárci
 • Návrh systému vyhodnocování dopadu aktivit organizace (definice KPIs či struktury reportu KPIs)
 • Facilitace tvorby strategie organizace či zhodnocení strategických materiálů
 • Identifikace cílových skupin a doporučení pro práci s nimi
 • Analýza dat, např. z průzkumů, reakcí na komunikační kampaně apod.

 

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Nastavení a optimalizace procesů v oblasti financí a reporting

Chtěli byste zefektivnit a zlepšit sestavování účetní závěrky spolu s vašimi finančními procesy? Rádi byste zpřesnili reportovaná data a zefektivnili přístup ke kritickým a reportovaným datům? Případně byste rádi snížili náklady spojené s reportingem a sestavováním účetní závěrky? Pak je tento servisní grant určený právě pro vás.

Při optimalizaci finančních procesů a reportingu se v prvé řadě zabýváme mapováním procesů, které jsou ve společnosti implementovány. Na základě výsledků mapování jsme následně schopni navrhnout zlepšení
a zefektivnění procesů a reportingu. V případě pravidelného reportingu jsme vám pak také schopni pomoci
i s jeho automatizací. A to buď za použití již vámi používaného softwaru, nebo například za pomoci Excelu
a maker.

 

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Finanční analýza

Zajímá vás stabilita, solventnost a likvidita vaší organizace? Chtěli byste se dozvědět, jak si stojíte oproti předchozím rokům či v porovnání s jinými organizacemi ve vašem oboru? Případně byste rádi sestavili plán budoucího vývoje vaší organizace a zhodnotili oblast/projekt, do kterého je vhodné investovat? Právě pro vás je finanční analýza tím vhodným nástrojem.

Finanční analýza se zaměřuje primárně na rozbor finančních výkazů. Tedy Rozvahy, Výkazu zisku a ztrát
a Přehledu o finančních tocích. K analýze klíčových ukazatelů využívá různé kalkulace, vzorce a poměry, které jsou aplikovány jak na historická, tak i současná data.

Výsledky z provedené analýzy mohou sloužit jako základ pro různé typy výstupů. Mohou jimi být například analýza trendů a plán budoucího vývoje společnosti nebo rozpočtový plán.

 

Přihlášku si můžete stáhnout zde.