close
Share with your friends

Odborná školení

Školení s odborníky

Školení vedená odborníky z KPMG Česká republika

Školení vedená odborníky z KPMG Česká republika

Školení vedená odborníky z KPMG Česká republika

  • probíhají každý rok od března do června
  • jsou bezplatná
  • konají se v hlavní budově společnosti KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8
  • jsou určena pracovníkům neziskových organizací, kteří mají základní znalost dané problematiky

Na našich školeních se zástupci neziskového sektoru mohou dozvědět více o GDPR, řízení finančních rizik, oslovování firemních dárců, grantech a dotacích, vztazích se zákazníky, marketingu, auditu výročních zpráv, právu nebo o podnikatelském myšlení.

Přihlásit na jednotlivá školení se můžete zde.