close
Share with your friends

Roční partnerství

Roční partnerství

Partnerství s nestátní neziskovou organizaci, kterou podporujeme během celého fiskálního roku nejen našimi službami.

Partnerství s nestátní neziskovou organizaci, kterou podporujeme během celého roku.

Roční partnerství

Každý rok vyhlašujeme výběrové řízení na nestátní neziskovou organizaci, kterou budeme podporovat během následujícího fiskálního roku. S vybranou neziskovou organizací navážeme spolupráci především v oblastech:

• rozšířeného odborného poradenství (na základě aktuálních potřeb organizace),
• dobrovolnictví (naši zaměstnanci organizaci manuálně i odborně pomohou v rámci dobrovolnického dne),
• vzdělávání (zástupci organizace se budou moci zúčastnit našich interních školení),
• propagace (neziskovou organizaci budeme prezentovat na vybraných akcích),
• finanční a hmotné podpory.


V minulosti jsme v rámci partnerství pomohli Centru pro dětský sluch Tamtam, které poskytuje služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením nebo Mobilnímu hospici Ondrášek, který se věnuje dětským i dospělým pacientům v posledním období jejich života.

Přihláška

Přihláška ke stažení

• Maximální rozsah přihlášky: dodržený rozsah znaků o velikosti max. 3 MB společně s přílohami.

Přílohy:
• kopie (sken) statutu nebo stanov organizace
• doklad (sken) o přidělení IČ
• poslední vydaná výroční zpráva nebo zpráva o činnosti (stačí zaslat odkaz na její umístění na internetu)

 

Jak probíhá výběrové řízení?

1. kolo: Přihláška

• Na základě přihlášek vybereme 10 semifinalistů.


2. kolo: Osobní prezentace

• Zástupci 10 semifinalistů osobně představí svoji organizaci a jejich vizi spolupráce s KPMG Česká republika porotě složené ze zástupců KPMG. Porota následně vybere tři finalisty.


3. kolo: Hlasování zaměstnanců KPMG Česká republika

• Tři finalisté postoupí do interního hlasování, v němž zaměstnanci KPMG Česká republika vyberou vítěznou organizaci.

Harmonogram

Vyhlášení výběrového řízení   20. dubna 2018  
Uzávěrka přihlášek 27. května 2018
Výběr semifinalistů 1. týden v červnu 2018  
Osobní prezentace a výběr semifinalistů 2. týden v červnu 2018
Hlasování zaměstnanců 3. týden v červnu 2018
Vyhlášení vítěze 9. července 2018
Realizace ročního partnerství říjen 2018 – září 2019

Přihláška bude z výběrového řízení vyřazena, pokud:

• nesplní podmínky a požadavky výběrového řízení,
• budou v ní chybět požadované údaje,
• nebude obsahovat požadované přílohy (status, stanovy, doklad o vystavení IČ, výroční zpráva/zpráva
o činnosti),
• obdržíme ji po stanoveném termínu.


Kontakt:

Přihlášky včetně příloh posílejte na mail csr@kpmg.cz a do předmětu uveďte „roční partnerství“ a název vaší organizace.

Pokud máte jakékoliv otázky, obraťte se prosím na Annu Liprtovou na aliprtova@kpmg.cz, 222 123 348.