Karin Stříbrská

Tax Senior Manager

KPMG Česká republika

Karin se specializuje zejména na poskytování poradenství a přípravu podnikatelských záměrů v oblasti investičních pobídek a dotačních programů v rámci fondů EU včetně Dále má bohaté zkušenosti v oblasti odčitatelné položky na výzkum a vývoj a v rámci souvisejících jednání s úřady. Strávila také tříměsíční stáž na CzechInvestu v sekci investičních pobídek.daně z příjmů právnických osob, včetně přípravy daňových přiznání.

Vzdělání a kvalifikace
  • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta provozně ekonomická, 2009

Akreditace
  • Registrovaný daňový poradce Komory daňových poradců České republiky, 2013