Igor Mesenský

Partner zodpovědný za nákup a prodej firem

KPMG Česká republika

Igor Mesenský působí v oblasti prodejů a akvizic více než 21 let. V minulosti odpovídal za rozsáhlé
projekty v Česku i zahraničí. Igor má rovněž rozsáhlé zkušenosti s oceňováním, privatizačními transakcemi a restrukturalizacemi.

  • Vysoká škola ekonomická v Praze.