Jimmy Helm | KPMG | CZ
close
Share with your friends

Jimmy Helm

Partner, Forenzní služby

KPMG Česká republika

Jimmy Helm má více než 21 let zkušeností s forenzními službami a v regionu střední a východní Evropy působí již od roku 2000. Před nástupem do KPMG CEE v roce 2005 vedl od dubna 2000 do 9. prosince 2005 oddělení forenzních služeb jiné společnosti patřící do tzv. Velké čtyřky. Dříve pracoval jako seniorní státní zástupce v úřadu nejvyššího státního zástupce v Jihoafrické republice, kde se specializoval na šetření závažných případů podvodu. V roce 1994 nastoupil do jihoafrické pobočky jedné z velkých poradenských společností tzv. Velké čtyřky jako seniorní manažer odpovědný za sestavení týmu pro trestní vyšetřování. V roce 1997 začal pracovat pro malou jihoafrickou firmu specializující se na forenzní šetření, kde vedl všechna trestní šetření. Jimmy Helm má významné zkušenosti z vyšetřování podvodů a nestandardních postupů v různých sektorech a různých zemích. Řada kauz, kterými se zabýval, následně vyústila v trestní, občanskoprávní či disciplinární řízení. Podařilo se mu vystopovat zpronevěřený majetek, mimo jiné formou přeshraniční právní spolupráce. Jimmy Helm vedl týmy vyšetřovatelů podílející se na celosvětovém vyšetřování údajného porušení Zákona o boji proti zahraničním korupčním praktikám (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) a zkoumal řadu podezření na úplatkářství a korupci na úřadech, ve státních podnicích a v soukromých společnostech. Vypracoval postup pro vedení due diligence řízení (prověrky hospodaření) podle Zákona o boji proti zahraničním korupčním praktikám a tato řízení i vedl. Vypracoval postup pro vedení prověrky a ověření toho, zda třetí strana (zástupci/dodavatelé) jedná v souladu se zákonnými předpisy. Vedl prověrky pro klienty podléhající ustanovením Zákona o boji proti zahraničním korupčním praktikám a také prověrky, jejíchž cílem bylo zkontrolovat, zda je jednání v souladu s právními a interními předpisy pro klienty podléhajícími místním právním a regulatorním předpisům. Jimmy Helm se rovněž specializuje na řízení rizika podvodu se zaměřením na prevenci a odhalování podvodu a na zavádění opatření pro případ odhalení podvodu.

Vzdělání a kvalifikace

  • Bachelor of Arts, Bachelor of Laws (post-graduate), University of the Witwatersrand, South Africa

  • Advocate of the High Court, RSA

Akreditace

  • Globální ředitel odpovědný za služby KPMG v oblasti zamezování úplatkářství a korupci

  • Ředitel KPMG pro region Evropy, Blízkého východu a Afriky odpovědný za proaktivní forenzní služby včetně řízení rizika podvodného jednání

  • Zástupce globálního výkonného vedení forenzních služeb ve společnostech KPMG v kontinentální Evropě

Recent research publications

  • Vedoucí odpovědný za průzkum provedený společností KPMG v roce 2015 s názvem „Boj proti úplatkářství a korupci: jak čelit výzvám v éře globalizace“

  • Spolupráce na průzkumu provedeném společností KPMG v roce 2016 s názvem „Globální profily podvodníka – pohlaví, konspirace a způsob boje proti podvodům“

  • Spolupráce na průzkumu provedeném společností KPMG v roce 2013 s názvem „Globální profily podvodníka – kriminalita bílých límečků – současnost a budoucnost“

Články
Načíst další
Síť
Načíst další

Spojte se se mnou

 

Nezávazná poptávka

 

Zadat