close
Share with your friends

Zákaznická zkušenost v realitním sektoru

Zákaznická zkušenost v realitním sektoru

Zákaznická zkušenost čím dál více ovlivňuje vztahy mezi kupujícími a prodávajícími, sektor komerčních nemovitostí není výjimkou.

Zákazníci kladou na realitní odvětví čím dál větší nároky a společnosti, které se na změny neadaptují, rychle ztrácí konkurenční výhodu.

Studie provedená na základě metodiky KPMG Nunwood představuje výsledky průzkumu, který se zaměřil na přístup realitních firem k zákazníkovi.

Průzkum se opírá o šestipilířový model zákaznické zkušenosti, který jsme už představili v české publikaci V rytmu zákazníka.
 

Studie v anglickém jazyce je dostupná zde.