S auditem stále více pomáhá datová analytika

S auditem stále více pomáhá datová analytika

Veronika Strolená

Veronika Strolená

Do KPMG nastoupila v roce 2000 po ukončení studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE. Od začátku se zaměřuje na audit a poradenství pro finanční instituce, zejména pro investiční společnosti a fondy, banky, úvěrové společnosti a finanční zprostředkovatele. Je statutárním auditorem a členkou Komory auditorů.

Posilující regulace se výrazně promítá do života auditních společností. KPMG proto nabírá více lidí, posiluje spolupráci se školami i vlastní sektorovou specializaci a sází na větší využití moderních technologií. „Datová analýza je tématem číslo jedna,“ říká partnerka KPMG Veronika Strolená.

Zhodnoťte loňský rok ve vaší profesi.

Audit se rozvíjí, nejen u nás, ale i ve světě sílí tlak na regulaci a kvalitu. Auditoři se proto musejí vyrovnávat s tím, že spisy jsou větší, strukturovanější a také musejí zvládnout více témat. Přicházejí nové zákony i účetní standardy, takže se musíme neustále učit nové věci. Nejde přitom jen o náš vlastní obor, ale i o obory našich klientů tak, abychom je mohli auditovat.

Co to znamená v praxi?

Specializuji se na finanční sektor, kde jsou tyto změny vidět nejdříve
a nejvíce. Kvůli novým účetním standardům i regulatorním požadavkům se musíme soustředit na kvalitní a průběžná školení. Také máme
v našem oddělení více lidí, kteří se věnují auditům. Více a častěji komunikujeme s klienty, protože i oni musejí zavádět nová nařízení, která my následně auditujeme. V KPMG jsme se proto rozhodli soustředit na větší specializaci našich lidí, kteří se zaměřují nejen na různá regulatorní a účetní témata, ale také na určité odvětví ekonomiky.

V jaké fázi je zavedení české a evropské auditní reformy?

Zatím zde nevidíme významné trendy, které by znamenaly přísnější regulaci v České republice v porovnání se zbytkem Evropy. Česká auditní reforma tak následuje tu evropskou. V důsledku nových pravidel se obecně zvyšuje tlak na auditorskou profesi jako celek. Nově se například zavedly povinné rotace auditorů nebo se zakazuje auditorům poskytovat poradenské služby jejich klientům. Další požadavky na auditory přinášejí i nová pravidla, která musejí naši klienti dodržovat – například nové účetní standardy nebo nové regulatorní požadavky. My se je učíme společně s našimi klienty, protože musíme umět ověřit jejich dodržování.

Cílem evropské auditní reformy mimo jiné bylo zvýšení konkurence na trhu tak, aby i menší firmy měly větší šance prosadit se mezi velkou čtyřkou. Je to vůbec reálné, když zároveň tak významně roste regulace a požadavky na audit?

Minimálně ve finančním segmentu, v auditu bank a pojišťoven, nevidím velký prostor pro úplně malé auditorské firmy. Jednoduše nemají dostatečnou odbornost a potřebné kapacity a zdroje. V komerčním sektoru je těch možností nejspíš o něco více, ale zatím na trhu není výrazný trend, kdy bychom se v tendrech potkávali s násobně větší škálou auditorských firem v porovnání se situací před reformou.

Které další rozměry auditní reformy pociťujete v denní praxi nejvíce?

Jedna věc jsou rotace auditních společností, se kterými souvisí častější vypisování tendrů na auditní služby. Další velké téma je omezení poskytování poradenských služeb auditním klientům. Také je patrná větší aktivita výborů pro audit, které musely zřídit subjekty veřejného zájmu. Ty kontrolují, jak my externí auditoři pracujeme. Pro nás to znamená pravidelné setkávání se členy výboru pro audit, kterým vysvětlujeme, jak audit probíhal. Zároveň vznikla Rada pro veřejný dohled nad auditem, která kontroluje činnost těchto výborů pro audit
u subjektů veřejného zájmu.

Protáhla se kvůli tomu i doba auditu?

Ne, to si nemůžeme dovolit. Jsou dané termíny, které se musejí dodržet. Takže musíme ve stejném časovém úseku udělat víc práce, musíme mít víc lidí, pracovat efektivněji, chytřeji, využívat datovou analýzu
a pomáhat si dalšími způsoby. Ale prodloužit termín dokončení auditu ve většině případů nelze, protože zde existují zákonné termíny na zveřejnění výročních zpráv našich klientů.

Jaké jsou ty další možnosti?

Ve finančním sektoru klademe čím dál větší důraz na předaudity. Už na podzim chodíme do společností a vše se snažíme předpřipravit si tak, abychom byli dobře nachystaní na práci v nejnáročnějších termínech od ledna do dubna.

Přijímáte kvůli tomu do auditu i více lidí?

Určitě ano, zvýšili jsme nábor, klademe na něj větší důraz a nabíráme přibližně o dvacet procent víc lidí než v minulých letech. Myslím, že
v tomto trendu budeme pokračovat i nadále.

Daří se tak ambiciózní náborové plány plnit?

Soustředíme se na práci na vysokých školách, s mnoha z nich spolupracujeme a kromě různých kampaní se podílíme i na výuce. Do některých předmětů přicházejí naši specialisté, odučí tam hodiny a dělí se o své zkušenosti z praxe se studenty. Má to pozitivní ohlas a pro nás to znamená, že navazujeme vztahy se studenty hned od začátku.

Chystáte v tomto směru i něco nového?

Připravujeme speciální obor na VŠE, který bude zaměřený na datovou analytiku. Nejprve bychom chtěli začít s MBA a později i s magisterským programem. Navazujeme tak na aktivity kolegy Davida Slánského, který již na VŠE vyučuje. Víte, jsem přesvědčená, že audit je perfektní start kariéry po škole, a proto mě spolupráce se školami těší. Absolventi
u nás mohou během tří let nasát tolik vědomostí a zkušeností, které by jinde získávali mnohem déle.

Kromě Prahy máte auditní týmy i na Moravě, posilujete je i tam?

Ano, v Brně a v Ostravě rosteme velmi výrazně a chceme v tomto trendu pokračovat. Například v Brně a v Ostravě máme tzv. Audit Service Group, kterou jsme před několika málo lety zakládali a dnes už tam máme téměř 60 lidí. Celkem u nás v auditu pracuje téměř 400 lidí, kteří jsou rozděleni mezi tři hlavní sekce, komerční audity v Praze, na Moravě a už zmíněný finanční sektor. Právě vysokou specializací se odlišujeme od ostatních auditorských firem.

Zmínila jste i datovou analýzu, jak ji využíváte?

Datová analýza je tématem číslo jedna. Máme speciální software, který nám pomáhá v auditu, na druhou stranu nás brzdí kvalita dat, která získáváme od našich klientů. Bohužel ještě často nejsou po technické stránce připraveni.

Rozumějí vaši klienti této potřebě?

Určitě ano, velmi detailně o tom společně diskutujeme a oni chápou, že to je správná cesta. Zároveň vnímají veškeré výhody, které by jim správná práce s daty přinesla. Věnují tomu velkou péči, ale určitě bude ještě nějakou dobu trvat, než to bude ideální. Na druhou stranu u nás ve finančním sektoru je situace o něco málo lepší než v sektoru komerčním.

Jakým směrem se bude dál posouvat využití technologií v auditu?

Neustále na tom pracujeme, máme nový auditní software Clara, který je interaktivnější a mnohem více využívá datovou analytiku. V rámci pilotních projektů s ním začneme pracovat už v létě a pak bude následovat plná implementace.

Když tak roste využití datové analýzy, má z dlouhodobého pohledu smysl nastupovat do auditu? Budou auditoři za pár let ještě potřeba?

Určitě ano. Datová analýza nám hodně pomáhá a bude ještě víc. Na druhou stranu k výsledku, který získáme analýzou dat, stále ještě potřebujeme člověka, který ho bude umět interpretovat a dokáže z něj udělat příslušný závěr. I to je jeden z důvodů, proč rozvíjíme datové obory na VŠE. Datoví odborníci budou potřeba stále víc.

Jaký bude letošní rok pro auditory?

Bude hodně náročný, protože budou dál pokračovat trendy, které jsme již zakusili v posledních letech. Na jedné straně nás čekají nové příležitosti, kterých je opravdu hodně, zároveň ale máme více práce související s novými regulačními požadavky. Věřím ale, že každá výzva je dobrá. Navíc máme nové kanceláře, ve kterých se nám výborně pracuje. Člověk se tu cítí dobře a je to vidět i na výsledcích naší práce. 

Rozhovor vyšel v deníku E15.

Spojte se s námi