Strategie agilní transformace

Strategie agilní transformace

Jakou strategii agilní transformace zvolit? Odpovídáme na klíčové manažerské otázky ohledně agilní transformace.

1000

Související

V ČR existují společnosti, které dosáhly úspěchu v izolovaných oblastech, jako jsou např. mobilní bankovnictví nebo internetová zákaznická zóna. Nezanedbatelným úspěchem je také vyšší kvalita dodávek. V těchto izolovaných oblastech zaměstnávají i více než 100 lidí. Sekundárním negativním efektem však je vytváření tzv. agilní subkultury, kterou zbytek společnosti vnímá jako úspěšnější, ale
i upřednostňovanou. To může vést k demotivaci zaměstnanců.

Strategie je klíčová

Některé společnosti zvolily agilní transformaci v plném rozsahu – veškeré změny řídí pomocí agilních metod. Volbu této cesty by měla zdůvodňovat strategie, která vysvětluje, proč a kam společnost míří
a jak agilní metody na této cestě pomohou. Součástí této strategie by mělo být dosahování vyšší hodnoty pro zákazníka. Zákaznický pohled je také vhodným aspektem pro koordinaci agilních týmů, resp. výsledků jejich práce. V praxi však často dochází k převedení existující liniové struktury do agilní organizace.

Odchody jsou nevyhnutelné

S rozhodnutím pro agilní transformaci se společnosti obvykle nevyhnou odchodům některých zaměstnanců (odhadem 10–25 %), kteří nejsou ochotni nebo schopni adaptovat se na nové metody práce. Je nezbytné připustit, že část zaměstnanců odchází kvůli demotivaci, kterou způsobuje nesprávně uchopená agilní transformace zejména na svém počátku. To bohužel ohrožuje i výkonné zaměstnance.

Provázanost procesů a IT

Další komplikací velkých firem je vnitřní provázanost procesů a IT (architektura), která brání rychlé realizaci projektů a postupným dodávkám. Potřebná změna architektury může vést v obrovským investicím a faktickému oddálení agilní transformace. Nezanedbatelným problémem je zajištění potřebných znalostí a návyků agilních metod pro stovky až tisíce zaměstnanců. Neznalost komplikuje adaptaci lidí a brání dosažení pozitivních efektů agilních transformace.

Zásadní role top managementu

Agilní transformace velkého rozsahu musí být vedena vrcholovými manažery. Efektivní vedení však není možné bez osvojení agilních metod a zapojení do transformace. Jde také o významnou změnu firemní kultury. Řízení je více založeno na důvěře než na pravidlech, rozhodování se posunuje na nižší úroveň. Je třeba změnit procesy
a nástroje pro řízení rozpočtu, lidského kapitálu, požadavků (zadání)
a rizik.

Nedostatek odborníků na agilitu

S ohledem na vzrůstající poptávku po agilních odbornících, očekáváme problém s jejich dostupností. Na českém trhu je limitovaný počet lidí
s reálnými zkušenostmi s agilními metodami, navíc získanými pouze
v izolovaných oblastech. Zkušenosti s agilní transformací velkého rozsahu do značné míry chybí.

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka