Detailní znalost odvětví je pro auditora klíčová

Detailní znalost odvětví je pro auditora klíčová

Změny v auditu hodnotí v rozhovoru pro deník E15 Jindřich Vašina.

1000
Jindřich Vašina - Partner

Partner odpovědný za audit

KPMG Česká republika

E-mail

Související

Auditoři mají za sebou rok plný změn. Například se již v praxi projevila evropská auditní reforma. "Celkově to byl úspěšný rok, ale za cenu většího úsilí. Zpřísněná regulace dopadla tvrdě, takže jsme museli do rozvoje a růstu investovat mnohem více kapacit než dříve," říká Jindřich Vašina, partner KPMG Česká republika odpovědný za audit.

Minulý rok pro auditory z pohledu legislativy byl výjimečný. Co se konkrétně se změnilo?

Je toho řada, například povinné rotace auditorů, kdy zákon určuje, jak dlouho může u jedné firmy působit jeden auditor. S tím souvisí častější vypisování tendrů a získávání nových klientů. Dalším dopadem je skutečnost, že auditorské společnosti jsou do značné míry omezeny
v poskytování neauditních služeb klientům. Loni také začal naplno fungovat nový kontrolní systém auditorských firem, které jsou auditory takzvaných subjektů veřejného zájmu - tedy především bank, pojišťoven a emitentů cenných papírů.

V čem kontrola spočívá?

Naplno začala fungovat Rada pro veřejný dohled nad auditem, která je nezávislá a financovaná ze státního rozpočtu. Dá se říci, že to je zjednodušeně takový auditor auditorů.

Už jste byli kontrolováni?

Ano, první kontrola tu byla v létě několik týdnů a nejspíš to tak bude každý rok. Pro nás to znamená nové nároky z hlediska kapacit zaměstnanců, a to především auditních partnerů a manažerů, kteří se na to musejí připravit a věnovat této kontrole čas.

Jak takové kontroly vnímáte?

Hodně se věnuji auditu bank a pojišťoven, které si často stěžují na růst regulace. Tak teď s nimi máme společné téma. Všichni si musejí zvyknout na fakt, že nejde jen o to, zda výrok, který na konci vydáváme, je správný, ale jde o kontrolu stoprocentního souladu se všemi pravidly a standardy.

Kromě rostoucí regulace jaké další trendy sledujete?

Naplno nastoupila evropská auditní reforma, ze které vyplývají již zmíněné tendry a povinné rotace auditorů. Zpřísnění se týká také toho, že subjekty veřejného zájmu musely vytvořit výbory pro audit. To jsou speciální nezávislé orgány v rámci firem, které kontrolují závěrkové procesy, účetní závěrku a také práci externího auditora.

Co to v praxi znamená?

Se členy výborů trávíme hodně času, několikrát do roka se potkáváme, připravujeme jim podklady a diskutujeme o plánování auditu. Výbor pro audit pak také připravuje zprávu o činnosti externího auditora. Zároveň výbor schvaluje neauditní služby poskytované auditorskou společností. V praxi to znamená spoustu poměrně zdlouhavé administrativy.

Zní to jako hodně změn. Jak byste celkově zhodnotil minulý rok?

Dařilo se nám dobře a udrželi jsme pozici největší auditorské společnosti v České republice. Podařilo se nám to jednak díky velmi silné bázi lokálních klientů, kteří dále rostli, navíc jsme získali i další významné regionální nebo globální klienty. Celkově to byl úspěšný rok, ale za cenu většího úsilí. Zpřísněná regulace na všechny na trhu dopadla tvrdě, takže jsme museli do rozvoje a růstu investovat mnohem více kapacit než dříve.

Zmiňujete růst kapacit, jak se daří získávat nové posily?

Snažíme se hlavně o nábor absolventů vysokých škol, máme kampaně a vymýšlíme nejrůznější způsoby, jak je přilákat k auditu. Dohání nás ale tvrdě demografie, kdy školy opouštějí početně slabší ročníky. Skupina, ze které jsme mohli dříve vybírat, se výrazně zmenšila.

Jak tomu čelíte?

Trend, o kterém mluvím, je nejvíce patrný v Praze. Audit ale máme
i v Brně a v Ostravě a právě tam se nám daří nabírat nové lidi rychleji
a proporčně ve větším počtu než v Praze. Takže výrazněji zvětšujeme naše týmy na Moravě.

Mění se i požadavky mladých?

Mladá generace vyrůstala v jiném prostředí a má i trochu jiné hodnoty. Její zástupci často hledají raději krátkodobá zaměstnání, chtějí cestovat, nemají ambici koupit si byt na hypotéku, nepotřebují auto, protože si jej půjčí. Navíc celkově pociťujeme již zmíněný úbytek počtu absolventů.
Z tohoto důvodu se snažíme požadavkům mladé generace přizpůsobovat. Umožňujeme zaměstnancům například pracovat flexibilně z domova, nechat si proplatit přesčasy nebo vybrat náhradní volno.

Proč by měli jít absolventi pracovat do auditu?

Audit je jedna z nejlepších možností prvního zaměstnání po škole. Během pěti let u nás člověk získá takové zkušenosti a znalosti, které by jinde sbíral dvakrát tak dlouho. Nejde jen o účetnictví a technické znalosti nebo o specializaci na různé obory, důležité jsou také interpersonální dovednosti. Naučí se jednat s mnoha lidmi, je tu mladé, dynamické prostředí a práce dá člověku řád.

Mimo legislativy jaké novinky lze ještě očekávat v auditu?

Vedle plné aplikace nové legislativy je třeba zmínit posilování nových technologií v auditu. Zavádíme on-line platformy pro audit, díky nimž jsme schopni zpracovávat kompletní datové soubory celého portfolia, které čítají miliony záznamů.

Prosazují se nové technologie bez problémů?

My jsme připraveni a máme systémy pro detailní datovou analytiku. Narážíme ale v mnoha případech na to, že klienti nemají data v takové struktuře a kvalitě, která by se dala automaticky zpracovat. V porovnání se západními zeměmi nebo USA je to celkem specifi cká situace. Naše technologie je připravená na audit pomocí datové analytiky v daleko větší míře, ale klienty to ještě musíme naučit. Snažíme se je přesvědčit, že se jim vyplatí investovat do jednotného zpracování dat, protože ve finále je to pro ně přidaná hodnota a my jim můžeme nabídnout ještě lepší výstupy.

Mění se také vnímání auditu?

Audit není jen o kontrole, svou hodnotu má i externí ujištění samo
o sobě. Hlavně pro firmy, které jsou aktivní a expandují, nabízí náš audit něco navíc. Není to jen formalita, kterou nařizuje zákon. Spolupráce
s námi otevírá další dveře například při financování, vstupu na burzu nebo při vydávání dluhopisů. Náš výrok dodává důvěryhodnost
v dalších jednáních.

Berou klienti audit i jako možnost pro nalezení potenciálu pro další rozvoj?

Mnoho z nich přidanou hodnotu vnímá. Ale je i část těch, kteří audit stále berou spíše jako nutné zlo. Někteří říkají, že sami vědí nejlépe, jak jejich podnik funguje, a že my zvenčí nemůžeme přinést nic nového.

A není to pravda?

Ne tak docela. Přinášíme jiný pohled a zároveň se naši lidé zaměřují na jednotlivé obory. Máme odborníky na finanční sektor, nemovitosti, energetiku, průmyslové podniky, retailové firmy i na další oblasti. Určitě například po čtyřech týdnech auditu neříkáme, že firmu známe detailněji než její management nebo akcionář, ale na druhou stranu máme luxus toho, že neauditujeme pouze jednu firmu, ale několik v jejich oboru. Máme mnohem přesnější obraz daného odvětví a díváme se na fungování společnosti z jiného úhlu. A detailní znalost odvětví je klíčová.

Rozhovor vyšel v deníku E15.

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka